Aktualizacja produktu: nowa odsłona Trustbadge na urządzeniach mobilnych

Według najnowszych prognoz do 2020 r. ponad połowa transakcji w sklepach internetowych będzie zawierana za pomocą smartfonów. Chcemy, by dzięki współpracy z Trusted Shops Twój sklep był jak najlepiej przygotowany na te zmiany, dlatego już teraz wprowadziliśmy nowe opcje wyświetlania Trustbadge na urządzeniach mobilnych.

Trustbadge na urządzeniach mobilnych

3 nowe wersje

Dzięki trzem nowym opcjom masz pełną kontrolę nad sposobem integracji Trustbadge ze swoim sklepem.

Trustbadge pomoże Ci w prosty i skuteczny sposób potwierdzić wiarygodność sklepu w oczach kupujących w Internecie. Dzięki niemu nie tylko pokażesz im budzący zaufanie znak jakości, ale i zbierzesz opinie na temat sklepu i dostępnych w nim produktów, zwłaszcza w przypadku zamówień składanych na smartfonach.

Zawsze widoczna nowa wersja Trustbadge

Zawsze widoczna nowa wersja Trustbadge

Dzięki nowej standardowej wersji Trustbadge znak jakości będzie zawsze widoczny dla kupujących korzystających ze smartfona, nie zajmując przy tym zbyt dużo miejsca na stronie. Podczas przewijania w dół Trustbadge automatycznie zniknie i pojawi się ponownie dopiero wtedy, gdy użytkownik przewinie stronę w górę.

Możesz przetestować to w praktyce, korzystając z naszej wersji demonstracyjnej sklepu za pośrednictwem smartfona.

Zawsze widoczna wersja Trustbadge z opiniami

Opisana tu wersja Trustbadge umożliwia też wyświetlenie średniej ocen zebranych w systemie Trusted Shops wraz z gwiazdkami.

Jeśli Twój sklep korzysta tylko z systemu opinii lub nie uzyskał jeszcze certyfikatu, na widżecie widoczna będzie tylko średnia ocena sklepu wraz z gwiazdkami. Jego działanie pozostanie natomiast niezmienione: wyświetli się od razu po otwarciu strony, zniknie podczas przewijania w dół i pojawi się ponownie podczas przewijania w górę.

Wersja dostosowana do indywidualnych potrzeb sklepu

Wersja Trustbadge dopasowana do indywidualnych potrzeb sklepu z opiniami

Wcześniej korzystanie ze standardowego wariantu Trustbadge w wersji na komputery stacjonarne i innego wariantu w wersji mobilnej było możliwe tylko za pomocą odpowiednich obejść. Od teraz wystarczy dodać w tym celu dwie linijki kodu.

Dzięki temu możesz umieścić znak jakości i ocenę sklepu w odpowiednim dla danej wersji witryny miejscu.

Klasyczna wersja responsywna

Klasyczna wersja responsywna Trustbadge

Trzeci wariant to nasz klasyk: wersja responsywna. Pasek ze znakiem jakości i oceną jest widoczny nad nagłówkiem strony. W przypadku już wykonanych integracji Trustbadge w sklepach wciąż wyświetlana jest obecnie wersja responsywna.

Jak korzystać z nowych wersji Trustbadge?

Do obsługi nowych wariantów wyświetlania służy parametr „responsive” z obiektem konfiguracji.

Niestandardowy wariant mobilny umieszczany inaczej niż w wersji desktopowej

'responsive': {'variant': 'custom', 'customElementId': 'myMobileCustomTrustbadge'}

Warianty „custom” i „custom_reviews” są możliwymi wartościami dla „variant”.

Wstaw poniższy kod HTML w miejscu, w którym ma być wyświetlany Trustbadge, np. w nagłówku lub stopce strony:

<div id="myMobileCustomTrustbadge" style="width:100px;height:50px"></div>

Użyj właściwości CSS „width” i „height” w powyższym kodzie HTML, aby ustawić rozmiar Trustbadge. Należy określić obie wartości.

Pamiętaj, aby przestrzegać oryginalnego współczynnika proporcji Trustbadge (szerokość:wysokość) 2:1 w wariancie „custom_reviews” lub 1:1 w przypadku wariantu „custom”.

Zawsze widoczna nowa wersja Trustbadge

'responsive': {'variant': 'floating'}

Wystarczy, że dodasz powyższy kod jako dodatkowy parametr do istniejącej integracji Trustbadge.

Aby ocena w postaci gwiazdek została wyświetlona obok znaku jakości, kod powinien wyglądać tak:

'responsive': {'variant: 'floating_reviews'}

Klasyczna wersja responsywna

Korzystanie z wersji responsywnej nie wymaga żadnych zmian w zwykłej integracji Trustbadge. Jest ona automatycznie wyświetlana na wszystkich urządzeniach mobilnych, chyba że została zastąpiona wersją niestandardową.

Więcej informacji na temat integracji Trustbadge i korzystania z niego na popularnych platformach sklepowych znajdziesz w naszej instrukcji integracji.

Nowe okienka Trustcard na urządzenia mobilne

Otwierające się na stronie z potwierdzeniem zamówienia okienko Trustcard informuje kupujących o możliwości skorzystania z gwarancji Trusted Shops i otrzymywania przypomnień dotyczących oceny Twojego sklepu.

0 komentarzy