Jakie koszty ponosi konsument, gdy odstąpił od umowy?

 

Prawo do odstąpienia od umowy to przede wzsystkim dodatkowe koszty i wysiłki dla przedsiębiorców w e-handlu. Nie dziwi więc, że wiele sklepów internetowych próbuje ograniczyć swoich wydatków w tym zakresie. Ale jaki koszty ponosi konsument, gdy odstąpił od umowy? Jaką kwotę należy zwrócić konsumentowi, gdy odstąpił od umowy? 

mlotek sedziowski

Podstawy prawne

Kwestie dotyczące prawo do odstąpienia od umowy uregulowane są w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.). Szczegółowy przepis dotyczący naszego pytania znajdziemy w art. 7 niniejszej ustawy:

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Przepisy te jednak nie określają szczegółowo, kto ponosi koszty wysyłki zwrotnej lub jaką kwotę dokładnie sprzedawca powinien zwrócić konsumentowi, który odstąpił od umowy. Ponieważ przepisy powstały w ramach konwersji dyrektywy UE (dyrektywa 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 r.), należy uwzględnić cele dyrektywy przy interpretacji odpowiednich przepisów polskich oraz odnośne decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE, który m. in. stwierdził (wyrok z dnia 15.04.2010 r., sprawa C 511/08):

„Aby chronić konsumenta przed ryzykiem, wynikającym z faktu, iż przed zawarciem umowy kupna w obrocie zdalnym nie miał możliwości zobaczenia towaru, należy zwrócić mu koszty, które musiał ponieść na usługi dodatkowe wysyłającego, takie jak koszt wysyłki towaru, gdyż z chwilą odstąpienia od umowy stracił on zainteresowanie zamówionym towarem.”

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione kwestie, należy stwierdzić, że jedyne koszty, które przedsiębiorca może nałożyć na konsumenta w sytuacji odstąpienia od umowy, to koszty wysyłki zwrotnej towaru do sklepu.

Konsekwencje dla sklepów internetowych?

W sytuacji, gdy konsument odstąpił od umowy, przedsiębiorca musi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy (Art. 7 ust. 3) zwrócić konsumentowi całą zapłaconą kwotę, tzn. nie tylko cenę za sam produkt, lecz też koszty wysyłki towaru do konsumenta.

Klauzule, które ograniczają zwracaną kwotę na cenę towaru nie są więc zgodne z prawem i naruszają zbiorowe interesy konsumentów:

“Naliczone koszty transportu nie podlegają zwrotowi (nie dotyczy zakupu dokonanego z bezpłatną dostawą kurierską).”

„Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi,…”

„Zwrot ceny towaru nastąpi w ciągu 14 dni.”

„Zwrotowi nie podlega wartość uiszczonych przez Klienta świadczeń dodatkowych, w szczególności “koszty dostawy” towaru…”

O ile podana jest w sklepie informacja o zwracanych kosztach w sytuacji odstąpienia od umowy, warto sprawdzić, w jaki sposób został opisane i czy przypadkiem nie ograniczają prawa konsumenta.

Zmiany z Nową Dyrektywą UE w sprawie praw konsumentów

Nowa Dyrektywa UE w sprawie praw konsumentów przewiduje, że w przypadku odstąpienia, konsument ponosi koszty odesłania towaru, jeżeli został o tym poinformowany przez przedsiębiorcę.  Dodatkowo sprzedawca będzie musiał w przyszłości z góry podać wysokość kosztów odesłania towarów, jeżeli ze względu na ich charakter nie można ich zwyczajnie odesłać pocztą.

Dyrektywa także jednoznacznie ustala, że przedsiębiorca ponosi koszty przesyłki, tzn. że musi zwrócić także koszty wysyłki towaru do konsumenta. Dyrektywa przewiduje, że przedsiębiorca nie musi jednak zwracać żadnych dodatkowych kosztów powstałych w wyniku tego, że konsument „wyraźnie wskazał inny sposób dostawy niż najtańsza dostawa standardowa“. Oznacza to więc, że sprzedawca nie musi zwracać dopłat za dostawę ekspresową.

Przeczytaj też

0 komentarzy