Projekt nowej ustawy o prawach konsumenta opublikowany

Wiele już słyszeliśmy o nowej dyrektywie dotyczącej praw konsumentów, która gruntownie zmieni sprzedaż internetową. Informowaliśmy Was również o zmianach, które czekają przedsiębiorców. Kraje członkowskie UE powinny wdrożyć dyrektywę do swojego prawa krajowego do 13 grudnia 2013r. Polski rząd w ostatnim tygodniu przedstawił projekt nowej ustawy o prawach konsumenta.

paragraf

Jakie zmiany zawiera projektowana ustawa?

Nowa ustawa ma na celu ujednolicenie i doprecyzowanie regulacji dotyczących umów o charakterze konsumenckim zawieranych w okolicznościach typowych (np. w sklepie stacjonarnym) oraz nietypowych jak np. poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość..
Zmienią się dotychczasowe zapisy dotyczące umów zawieranych z konsumentem, co jest szczególnie istotne, nie tylko dla sprzedawców internetowych. Oprócz nowych zapisów odnośnie umów zawartych na odległość, ustawa m.in. poszerza definicje konsumenta i zmienia przepisy w zakresie dochodzenia roszczeń oraz odpowiedzialności za jakość sprzedanej rzeczy, tzn. za towar.

Co dalej?

Projekt ustawy został przekazany do konsultacji. Przewiduje się więc że dyrektywa zostanie implementowana do prawa krajowego w terminie, tzn. do 13 grudnia 2013 r. Nowa ustawa powinna – zgodnie z wymogami dyrektywy – wejść w życie z dniem 13 czerwca 2014 r., a jej zapisy stosowane będą do umów zawartych po tej dacie.

O szczegółowych zmianach według projektowanej ustawy oraz kolejnych wydarzeniach będziemy informować na bieżąco w następnych wydaniach biuletynu.

0 komentarzy