VAT w e-commerce: ważne zmiany od lipca

Gwałtowny wzrost sprzedaży internetowej w ostatnich miesiącach przyspieszył wprowadzenie zmian przewidzianych w reformie unijnego systemu VAT. Posiadasz sklep internetowy i prowadzisz sprzedaż poza granicami kraju? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co w tej kwestii zmieni się od lipca tego roku i jak możesz przygotować swoją firmę.

vat w e-commerce

Według danych Komisji Europejskiej, państwa członkowskie UE nadal tracą co roku prawie 150 mld euro w dochodach VAT. Szacuje się, że z tej kwoty około 50 mld euro trafia w ręce przestępców, oszustów, a prawdopodobnie nawet terrorystów.

Z tego powodu, a także ze względu na znaczny wzrost udziału handlu elektronicznego spowodowany przez pandemię COVID-19, Komisja Europejska postanowiła przyspieszyć wdrażanie zmian w reformie unijnego systemu VAT.

Jej celem jest zapobieganie utracie dochodów podatkowych i znaczne ograniczenie transgranicznych oszustw związanych z podatkiem VAT, tak aby przedsiębiorstwa europejskie i pozaeuropejskie mogły konkurować na równych zasadach.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Reforma VAT zostanie wprowadzona 1 lipca 2021 r. we wszystkich państwach członkowskich UE i będą miały wpływ na cały handel elektroniczny.

Dyrektywa w sprawie VAT obejmuje następujące zmiany:

  • zniesienie progów dotyczących sprzedaży na odległość,

  • koniec zwolnienia z VAT na przywóz przesyłek o niskiej wartości,

  • obowiązek podatkowy w VAT na platformach typu marketplace zajmujących się sprzedażą na odległość towarów importowanych z krajów trzecich.

Aby lepiej zrozumieć znaczenie tych zmian, musimy najpierw przyjrzeć się obecnej sytuacji.

Aktualna sytuacja VAT w e-commerce

Obecnie, gdy roczny obrót sklepu internetowego z klientami zagranicznymi przekracza określony próg, musi on zarejestrować się w organie podatkowym kraju, do którego dostarcza towary, i rozliczyć podatek obowiązujący w tym kraju.

Jeśli jednak sklep internetowy nie przekroczy tego progu, od obrotów z zagranicznymi klientami będzie naliczony wyłącznie podatek VAT kraju pochodzenia (tj. podatek VAT kraju, w którym sklep internetowy jest zarejestrowany).

Przykład:

Wyobraź sobie, że masz sklep internetowy z polskim NIP-em i sprzedajesz produkty niemieckim konsumentom, a Twój roczny obrót przekracza 100 000 euro (załóżmy, że jest to wartość progowa ustalona w Niemczech). W tym przypadku Twoim obowiązkiem jest rejestracja dla celów podatkowych w Niemczech, fakturowanie według stawki VAT obowiązującej w tym kraju oraz rozliczenie podatku VAT w tym kraju.

Jeśli jednak obroty nie osiągają 100 000 euro, nie trzeba dokonywać rejestracji w innym kraju i można nadal wystawiać faktury według stawki VAT obowiązującej w danym państwie.

Uwaga: warunki VAT są ustalane niezależnie w każdym państwie i każdy z nich określa inny próg.

Ponadto, jeśli chodzi o import, produkty o wartości poniżej 22 euro są zwolnione z podatku VAT, co może prowadzić do oszustw przy deklarowaniu zakupionych towarów.

📚Przeczytaj też: Brexit – najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2021 roku

Nowy VAT w e-commerce

Zmiany przedstawione przez Komisję Europejską mają na celu poprawę praktyk w zakresie opodatkowania handlu elektronicznego. Może to stanowić wyzwanie dla niektórych sklepów internetowych, dlatego zalecamy skorzystanie z usług doradcy podatkowego, który ułatwi i usprawni te zadania.

Główne zmiany, które obejmują reformę systemu VAT i mają znaczenie dla e-commerce, są następujące:

Likwidacja progów w sprzedaży na odległość

Od 1 lipca 2021 r. każda sprzedaż online do klientów w innych państwach członkowskich UE, której wartość przekracza 10 000 euro rocznie, musi rozliczać się według stawki VAT obowiązującej w kraju docelowym.

W związku z tym, w ramach tej nowej reformy, zniesione zostają progi krajowe, tak aby istniał jeden próg dla wszystkich państw członkowskich.

Dobra wiadomość jest taka, że dzięki portalowi internetowemu, za pośrednictwem którego VAT będzie deklarowany i opłacany drogą elektroniczną, nie będzie konieczne rejestrowanie się do celów podatkowych w innym państwie. Ułatwia to dostosowanie się właścicieli sklepów internetowych do nowych przepisów. System ten będzie odpowiedzialny za przekazywanie pobranych podatków do odpowiedniego państwa UE.

W tym celu przedsiębiorstwa będą musiały zarejestrować się w nim zarejestrować i znać różne stawki VAT stosowane dla ich produktów w innych państwach, ponieważ muszą one być odzwierciedlone w fakturach.

Koniec zwolnienia z VAT na przywóz przesyłek o niskiej wartości

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy import z kraju spoza Unii Europejskiej (kraju trzeciego) będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT w docelowym państwie członkowskim, niezależnie od wartości importu.

Przykład:

Wyobraźmy sobie, że polski sklep internetowy chce dokonać importu o wartości poniżej 22 euro z kraju spoza Unii Europejskiej. W tym przypadku e-sklep będzie musiał przejąć koszty podatku VAT Polski jako kraju członkowskiego oraz dlatego, że jest to kraj docelowy.

Jeśli zaś chodzi o cła, to jeżeli obrót jest mniejszy niż 150 euro, sklep internetowy z państwa członkowskiego będzie z nich zwolniony. Jeśli jednak kwota ta zostanie przekroczona, e-sklep w państwie członkowskim (kraju docelowym) będzie musiał złożyć pełną deklarację celną i ponieść odpowiednie koszty.

Obowiązek podatkowy w zakresie VAT dla platform e-commerce zajmujących się sprzedażą na odległość towarów importowanych z państw trzecich

Platformy typu marketplace takie jak Amazon czy Ebay będą również uznawane za sprzedawców dla celów podatku VAT, a więc będą odpowiedzialne za obsługę podatku w przypadku, gdy firma korzystająca z ich usług nie ma siedziby w Unii Europejskiej i eksportuje towary do UE.

Przykład:

Jeśli sklep internetowy spoza Polski będzie działać na polskiej wersji Amazona, nawet jeśli w tym przypadku platforma będzie tylko pośrednikiem, zgodnie z nowym prawem będzie ona uważana za „sprzedawcę” dla celów podatku VAT.

Amazon przejąłby zatem zarządzanie podatkiem VAT przez zagraniczny sklep w odniesieniu do transakcji dokonywanych na tej platformie.

W skrócie: marketplace'y będą odpowiedzialne za zarządzanie podatkiem VAT w krajach trzecich, które sprzedają swoje produkty w państwach członkowskich UE.

📚Przeczytaj też: Amazon w Polsce. Jak zmieni się polski e-commerce?

Wniosek

Ustanowienie jednolitego europejskiego systemu podatku VAT, który jest bardziej uproszczony i ogranicza oszustwa podatkowe, od dawna był jednym z głównych celów Komisji Europejskiej, a potrzeba jego wdrożenia wzrosła w ostatnich miesiącach w związku z boomem na sprzedaż online.

Od lipca tego roku wejdą w życie nowe przepisy, których celem będzie centralizacja procedur i optymalizacja opodatkowania dzięki jasnym zasadom dla wszystkich państw członkowskich. Nowy system VAT pomoże przedsiębiorstwom europejskim czerpać pełne korzyści z jednolitego rynku i konkurować na rynkach światowych.

👇Chcesz być na bieżąco z wiadomościami ze świata e-commerce? Zapisz się na nasz ekspercki biuletyn! Zapisz się na newsletter ️

Ta publikacja jest tłumaczeniem artykułu w j. hiszpańskim: IVA en eCommerce: ¿Qué cambiará a partir de julio?

0 komentarzy