Informacje o spółce & polityka prywatności

Informacje o spółce

Biuro w Polsce

Trusted Shops Poland Sp. z o.o

LOFTMILL – budynek LIXA C
ul. Kasprzaka 4
01–211 Warszawa

Zarząd: Jean-Marc Noël

Tel.: +48 22 462 6400
E‑Mail: serwis@trustedshops.pl

NIP: 5252759135
REGON: 380969749
KRS: 0000744076
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Kapitał zakładowy: 5 000 zł

Międzynarodowa centrala:

Trusted Shops AG

Subbelrather Straße 15c
50823 Kolonia, Niemcy
Tel.: +49 221 77 53 66
E‑Mail: info@trustedshops.de

Zarząd reprezentujący Spółkę: Jean-Marc Noël (przewodniczący), Michael Burdack

Przewodniczący rady nadzorczej: Ulrich Hafenbradl

Rejestr handlowy (Handelsregister): Amtsgericht Köln, HRB 113040
Numer(y) Identyfikacji Podatkowej: DE 812 947 877

Osoba odpowiedzialna za ochronę osób nieletnich zgodnie z § 7 niemieckiego JMStV (Państwowego porozumienia o ochronie nieletnich w mediach): Frieder Schelle, jugendschutz@trustedshops.de

Redakcja treści na stronie: Giulia Frede

c/o Trusted Shops AG
Subbelrather Straße 15c
50823 Kolonia, Niemcy

 

Spółka Trusted Shops AG została zarejestrowana pod numerem (D-B6MZ-QKA67-38) w niemieckim Rejestrze pośredników w obrocie handlowym jako przedstawiciel ubezpieczeniowy z zezwoleniem zgodnie z § 34d ust. 1 niemieckiej Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (www.vermittlerregister.info). Podmiotem odpowiedzialnym za udzielanie zezwoleń i nadzór jest Izba Handlowo-Przemysłowa w Kolonii, z siedzibą pod adresem Unter Sachsenhausen 10-26, 50667 Kolonia (https://ihk-koeln.de/). Spółka Trusted Shops AG jest członkiem Izby Handlowo-Przemysłowej w Kolonii.

Przepisy prawne odnoszące się do pośrednictwa ubezpieczeniowego to:
– § 34d niemieckiej ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (GewO)
– § 59 – 68 niemieckiej ustawy o umowie ubezpieczenia (VVG)
– niemieckie rozporządzenie o pośrednictwie ubezpieczeniowym (VersVermV).

Wgląd do przepisów prawnych i możliwość ich pobrania zapewnia strona niemieckiego Federalnego Ministerstwa Prawa i Sprawiedliwości: www.gesetze-im-internet.de

Informacja dot. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia platformę umożliwiającą rozstrzyganie sporów konsumenckich przez internet (tzw. platforma ODR). Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu pozasądowego rozwiązania sporu. Jesteśmy gotowi wziąć udział w pozasądowym postępowaniu rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku umownego z konsumentem przed Universalschlichtungsstelle, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Niemcy, www.verbraucher-schlichter.de.

Informacje o rozwiązywaniu sporów na podstawie § 214 niemieckiej ustawy o umowie ubezpieczenia (VVG-Schlichtungsstellenverordnung)

Jako pośrednik ubezpieczeniowy spółka Trusted Shops AG na podstawie § 214 niemieckiej ustawy o umowie ubezpieczenia (VVG) oraz rozporządzenia dotyczącego organów pojednawczych jest zobowiązana do uczestnictwa w polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Właściwym podmiotem do rozpatrzenia sporu jest:

Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Sektora Ubezpieczeń (Versicherungsombudsmann e.V.)
Postfach (skrytka pocztowa) 080632, 10006 Berlin
https://www.versicherungsombudsmann.de/

© Copyright 2022 - wszystkie treści na stronie, w szczególności publikowane teksty, zdjęcia i grafiki są chronione prawem autorskim. Dokonywanie powielania, kopiowanie, czy redagowanie publikacji oraz ich tłumaczenie na inne języki bez zezwolenia firmy Trusted Shops AG jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności

illustration-information-gdpr-data-privay illustration-information-gdpr-data-privay illustration-information-gdpr-data-privay illustration-information-gdpr-data-privay illustration-information-gdpr-data-privay illustration-information-gdpr-data-privay

1. Komunikacja za pośrednictwem formularzy i poczty e-mail

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące m. in. celu, zakresu i prawnych podstaw przetwarzania danych, a także informacje o przysługujących Państwu prawach.

Gromadzimy dane osobowe, gdy nam je Państwo dobrowolnie przekazują kontaktując się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są niezbędne do rozpatrzenia sprawy, w jakiej kontaktują się Państwo z nami lub otwarcia Państwa konta klienta. Zakres gromadzonych danych wynika bezpośrednio z formularzy do których wprowadzane są dane. W przypadkach,gdy Państwa zapytanie dotyczy istniejącej umowy lub kwestii związanych z jej przyszłym zawarciem, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W pozostałych przypadkach podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzania służy realizacji prawnie uzasadnionych interesów polegających na możliwości prawidłowego i optymalnego opracowywania otrzymanych zapytań, w tym ich przyporządkowania do danej osoby składającej zapytanie.

W celu opracowania otrzymywanych od Państwa zapytań korzystamy z narzędzi i usług dostarczanych przez zewnętrznych usługodawców. Usługodawcy ci mają siedzibę w USA. Proszę zwrócić uwagę na informacje zamieszczone w sekcji Przekazywanie danych do państw trzecich i związane z tym ryzyka.

Po całkowitej realizacji zapytania, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania danych określonych w przepisach prawa podatkowego i handlowego dane zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo swoją zgodę na dalsze wykorzystanie tych danych w innych celach.

Narzędzie czatu na żywo Userlike

Jeśli użyją Państwo narzędzia czatu na żywo Userlike do nawiązania z nami kontaktu, wówczas podane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) będą w ramach powierzenia przetwarzania danych przechowywane na nasze zlecenie u naszego usługodawcy Userlike na serwerach zlokalizowanych na terenie Niemiec. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu udzielenia przez nas odpowiedzi na otrzymane od Państwa zapytania, a następnie usuwane.

Wróć do góry strony

2. Dane dostępowe i hosting

Nasze strony internetowe można odwiedzać bez podawania danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera (rejestr zdarzeń), tzn. np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania strony, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. W celu skrócenia czasu ładowania niektórych stron korzystamy z tzw. sieci dostawy treści ("CDN"), w ramach której zasoby sieciowe dostarczane są za pośrednictwem serwerów współpracujących z nami dostawców sieci CDN (Content Delivery Network).

Dane dostępowe są przez nas analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszych stron internetowych i ulepszenia naszych usług. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty na rynku. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe świadczy dla nas zewnętrzny usługodawca (w ramach powierzenia przetwarzania danych). Współpracujemy w tym zakresie z HubSpot, Inc, 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA.  W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO, uzgodniliśmy z naszym partnerem hostingowym stosowanie standardowych klauzul ochrony danych Komisji Europejskiej. Proszę odpowiednio uwzględnić informacje zamieszczone w sekcji Przekazywanie danych do państw trzecich i związane z tym ryzyka.

Wszystkie dane zebrane w ramach korzystania z naszej strony internetowej i zamieszczonych na niej formularzach są przechowywane na serwerach naszego usługodawcy w zakresie hostingu. Przetwarzanie danych osobowych na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

Wróć do góry strony

3. Przetwarzanie danych celem korzystania z produktów Trusted Shops

Rejestracja do Członkostwa w Trusted Shops dla sprzedawców internetowych

Możliwość złożenia wniosku o Członkostwo w Trusted Shops oferowana jest wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Dobrowolnie podane przez Państwa w procesie rejestracji dane osobowe są wówczas przetwarzane w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe osób, które same bezpośrednio nie są lub nie mają być stronami umowy (np. pracownicy lub osoby kontaktowe) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na dążeniu do prawidłowego i efektywnego prowadzenia relacji bizneswoych. Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach usługi Członkostwa Trusted Shops obejmują w szczególności:

 • imię i nazwisko
 • firma
 • dane kontaktowe (e-mail i nr. tel)
 • dane osoby kontaktowej i ewentualnie jej stanowisko (jeżeli zostało podane)
 • pozostałe przekazane nam informacje handlowe

Cel przetwarzania danych wynika z Ogólnych Warunków Członkostwa, umów dodatkowych lub innych umów zawartych pomiędzy Trusted Shops i członkowskim sklepem internetowym. W szczególności komunikacja handlowa, udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania lub przekazywanie reklamacji od klientów sklepu, np. w ramach ochrony kupujących, powodują konieczność przetwarzania danych osobowych.

Ponadto, w celu wyliczenia na podstawie cennika należnej opłaty z tytułu zwartej umowy wymagane jest również ujawnienie przez sklep internetowy osiąganego obrotu. Również w tym przypadku nie można wykluczyć przetwarzania danych osobowych, na przykład jeśli sklep internetowy jest prowadzony przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą (dane dotyczące sprzedaży odnoszą się wówczas do osoby fizycznej prowadzącej dany sklep). W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ustęp 1 lit. b RODO.

Po całkowitej realizacji umowy, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub my zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych w innych, prawnie dozwolonych celach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w treści niniejszej polityki prywatności.

Salesforce

Aby pomóc Państwu w integracji elementów Trusted Shops z Państwa stroną internetową i zoptymalizować naszą ofertę produktów dla Państwa oraz w celu zarządzania umowami i relacjami z klientami, korzystamy z zewnętrznych narzędzi działających w chmurze – „Service Cloud” oraz „Marketing Cloud” firmy Salesforce.com Germany Gmbh, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium, Niemcy, która jest spółką córką firmy Salesforce.com Inc, The Landmark @ One Marketing, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA. Salesforce Marketing Cloud to usługa polegająca na zarządzaniu bazą danych użytkowników. Dane są przetwarzane w tym celu na serwerach w Irlandii i USA. Salesforce.com certyfikowało tę usługę w ramach systemu Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji o narzędziach „Service Cloud” i „Marketing Cloud” oraz przetwarzanych w związku z nimi danymi znajduje się na stronie Salesforce. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych uzgodniliśmy z naszym partnerem stosowanie standardowych klauzul ochrony danych Komisji Europejskiej.

Salesforce wykorzystuje technologie umożliwiające analizę korzystania z produktów, platform i materiałów reklamowych Trusted Shops, takie jak śledzące pliki cookies, tworzenie pseudonimowanych profili użytkowników w celach reklamowych i analitycznych. Za pomocą Salesforce gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe i behawioralne (np. dane dotyczące użytkowania naszych produktów). Ogólnie rzecz biorąc, Salesforce zapewnia nam dostęp do określonych danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych tylko wtedy, gdy są Państwo zalogowani na naszej stronie. Z reguły pozyskujemy dane bezpośrednio od Państwa. Przekazują nam Państwo swoje dane w ramach stosunków handlowych, do celów określonych w zawieranych umowach. Dane te są wzbogacone w perspektywie czasowej o dane zebrane przez Salesforce, Inc.

Przetwarzanie tych danych służy z jednej strony realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, z drugiej zaś zabezpieczeniu naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegających na optymalnej prezentacji naszej oferty i reklamy produktów.

Wróć do góry strony

4. Odbiorcy danych

Przekazywanie danych kurierom i operatorom płatności

Jeśli zamówili Państwo produkty, które zgodnie z umową zobowiązani jesteśy przesłać drogą wysyłkową, wówczas zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, celem realizacji umowy, przekazujemy niezbędne Państwa dane kurierowi/firmie spedycjnej. Ponadto w zależności od wybranego przez Państwa w procesie składania zamówienia dostawcy usług płatniczych, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność oraz w stosownych przypadkach do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach w trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę dostawcy usług płatniczych, gdzie po zalogowaniu będą Państwo mogli zrealizować płatność. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Jeden z wykorzystywanych przez nas dostawców usług płatniczych ma siedzibą w kraju spoza Unii Europejskiej. Przekazanie danych osobowych do tej firmy odbywa się wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji płatności i umowy. W celu realizacji płatności korzystamy z metod płatności następujących usługodawców, którzy działają jako samodzielni administratorzy danych:

 • Płatność za pomocą polecenia zapłaty realizowana za pośrednictwem GoCardless Ltd, Sutton Yard, 65 Goswell Road, London, EC1V 7EN, Wielka Brytania, przy czym przetwarzanie w tym zakresie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem GoCardless SAS, 23-25 Avenue Mac-Mahon, Paryż, 75017, Francja. Informacje na temat ochrony danych w GoCardless można znaleźć tutaj.
 • Płatność kartą kredytową dokonywana za pośrednictwem Stripe Payments Europe, Ltd, One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Irlandia. Może dochodzić do przekazywanie danych do USA. Aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych, Stripe stosuje standardowe klauzule ochrony danych. Więcej informacji na temat ochrony danych w Stripe znajduje się tutaj.
 • Jeśli jesteś zarejestrowany w systemie PayPal, możesz również dokonać płatności za pośrednictwem usługodawcy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luksemburg. Obowiązuje wówczas umowa między danym Użytkownikiem a firmą PayPal. Więcej informacji na temat ochrony danych w Paypal można znaleźć tutaj.

Podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie w ramach umowy powierzenia danych:

W celu optymalnej prezentacji naszych stron internetowych oraz możliwości świadczenia i rozwijania naszych produktów korzystamy z usług różnych zewnętrznych usługodawców. W wyniku tej współpracy przetwarzają oni dane na nasze zlecenie i w naszym imieniu. Z wszystkimi usługodawcami (podmiotami przetwarzającymi) zawarliśmy stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO. Z usług podmiotów przetwarzających korzystamy w szczególności w zakresie hostingu, poczty elektronicznej i newslettera, jak również w celu sprawnego zarządzania relacjami z klientami, umowami i płatnościami.    

Weryfikacja zdolności kredytowej sprzedawcy internetowego przy rejestracji do usługi Członkostwa w Trusted Shops:

W przypadku, gdy prowadzą Państwo działalność gospodarczą, przy zawieraniu umowy o Członkostwo przekazujemy Państwa dane adresowe agencjom/wywiadowniom gospodarczym specjalizujacym się w ocenie kredytowej. Służy to uregulowaniu stosunku umownego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zabezpiecza nasze prawnie uzsadnione interesy polegające na minimalizowaniu ryzyka biznesowego związanego ze współpracą z innym podmiotem gospodarczym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe wymagane do oceny zdolności kredytowej przekazujemy (w zalezności od kraju, w którym znajduje się Państwa siedziba) jednej z następujących firm:

Verband der Vereine Creditreform e.V.
Hellersbergstraße 12
D-41460 Neuss, Niemcy

Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur SA
1, Place Costes et Bellonte
CS 20003
92276 Bois-Colombes (Paryż), Francja

Ellisphere, S.A.S.
Immeuble via Verde,
55 miejsce Nelson Mandela,
92000 Nanterre, Francja

GraydonGo
Hullenbergweg 2
1101AA, Amsterdam Zuid-Oost, Holandia

Iberinform internacional, SAU
Calle Raimundo Fernández Villaverde, 57 Bis
Madrid 28003 (Madrid) Hiszpania

Pod uwagę zostaną wzięte odpowiednie środki ochrony Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów. Mają Państwo możliwość przedstawienia swoich poglądów i zakwestionowania decyzji poprzez skontaktowanie się z nami. Szczegóły znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

Wróć do góry strony

5. Biuletyn elektroniczny i reklama wysyłana tradycyjną pocztą

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera

Jeśli zapiszą się Państwo do jednego z naszych newsletterów lub podadzą nam na naszej stronie internetowej lub fampagu na Facebooku swoje dane w celu otrzymania od nas bezpłatnych poradników dot. branży e-commerce, wówczas na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będziemy korzystać z tych danych w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną.

Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez zewnętrznego usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera ze skutkiem na przyszłość, wysyłając nam stosowną wiadomość na adres wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach.

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do personalizowanego newslettera

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego personalizowanego newslettera, wówczas na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będziemy przetwarzać Państwa dane w celu regularnego przesyłania drogą elektroniczną naszego personalizowanego newslettera. Newsletter z poradami i nowościami ze świata handlu internetowego, jak również z imprez, konkursów i naszych produktów, członków i partnerów jest dopasowywany do Państwa zainteresowań i dostarcza ciekawych informacji na wskazane tematy.

Rejestrując się w celu otrzymywania personalizowanego newslettera, wyrażają Państwo również zgodę na możliwość śledzenia i analizowania przez nas Państwa zachowania w ramach użytkowania newslettera (analizy dot. klikanych i otwieranych linków). Powyższe odbywa się w ramach powiązania informacji dotyczących sposobu użytkowania przez Państwa newslettera z Państwa osobistym profilem użytkownika w naszym wewnętrznym systemie zarządzania klientami. Powiązanie te umożliwia dokonanie oceny wysyłanych informacji pod kątem Państwa osoby i Państwa przypuszczalnych zainteresowań celem ulepszenia personalizacji newslettera. Niniejszej oceny będziemy dokonywać na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera, wysyłając wiadomość do osoby kontaktowej wskazanej w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub za pośrednictwem stosownego linku zamieszczonego w każdej wiadomości w ramach newslettera. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Państwa adres e-mail, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych w innych celach lub dalsze przetwarzanie danych będzie niezbędne do spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych.

Reklama wysyłana tradycyjną pocztą i Państwa prawo sprzeciwu

Ponadto zastrzegamy dla siebie prawo do przetwarzania Państwa danych – imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do celów reklamowych w zakresie naszych produktów, np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych usług. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na optymalnej prezentacji naszych usług oraz kontakcie z klientami w celach reklamy własnych usług i produktów.

Przesyłki reklamowe są dostarczane na nasze zlecenie przez współpracującego z nami usługodawcę, któremu przekazujemy niezbędne w tym celu Państwa dane (powierzenie przetwarzania danych).

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w powyższym celu, wysyłając nam stosowną wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

Wróć do góry strony

6. Integracja Trustbadge Trusted Shops

W celu prezentacji opinii klientów – z niektórymi naszymi stronami internetowymi zintegrowane zostało narzędzie Trustbadge Trusted Shops.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym prezentowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane w ten sposób usługi stanowią ofertę Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. dane dostępu) i dokumentuje wywołanie Trustbadge. Wskazane powyżej dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie do siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Wróć do góry strony

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

W tej sekcji informujemy o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika w państwach trzecich, w odniesieniu do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Trusted Shops korzysta z usług różnych dostawców usług. Wielu z nich korzysta z serwerów w krajach trzecich, tj. poza UE lub EOG. Dotyczy to również USA. Związane z tym przekazywanie danych osobowych musi odbywać się zgodnie z art. 44 i nast. 44 i nast. RODO. W przypadku USA decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony ma zastosowanie do wszystkich firm zarejestrowanych w ramach ochrony prywatności danych UE-USA (DPF). W takim przypadku przekazywanie danych jest możliwe bez dalszych gwarancji. Jeśli przetwarzanie odbywa się w kraju trzecim bez decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub w firmie amerykańskiej, która nie jest zarejestrowana w DPF, uzgadniamy standardowe klauzule umowne z odbiorcą danych, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych. Tam, gdzie jest to możliwe i konieczne, uzgadniamy również dodatkowe środki. Jeśli poziom ochrony danych nie jest wystarczający pomimo uzgodnionych standardowych klauzul umownych i wszelkich podjętych dodatkowych środków, poprosimy o zgodę użytkownika.

Klikając "Cookies" w stopce tej witryny, można otworzyć Menedżera plików cookie i znaleźć szczegółowe informacje na temat wszystkich dostawców usług z krajów trzecich, z których korzystamy, takie jak dokładne kraje zamieszkania poszczególnych dostawców usług, konkretna podstawa prawna i cel przekazywania danych, czas przechowywania danych itp.

Wróć do góry strony

8. Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową i umożliwić korzystanie z jej funkcjonalności, w tym np. w celu wyświetlenia odpowiednich produktów, a także do celów analitycznych i badań rynkowych, wykorzystujemy na naszych stronach pliki cookies i podobne technologie.

Cookies:

Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre pliki cookies są wykorzystywane aby zagwarantować podstawowe funkcjonalności naszych stron i optymalną prezentację naszej oferty (są to tzw. niezbędne pliki cookies). Inne używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Wykorzystujemy również pliki cookies, które są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i dzięki temu umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na naszą stronę (tzw. trwałe cookies). Korzystamy zarówno z własnych plików cookies, jak i z plików cookies podmiotów trzecich (tzw. third-party cookies).

Consent Manager:

Szczegółowe podsumowanie używanych przez nas plików cookie i innych technologii, cel ich wykorzystywania oraz okresy przechowywania, podstawy prawne stosowania plików cookie oraz dalsze informacje znajdą Państwo w naszym menedżerze zgód (consent manager).

Za pośrednictwem menedżera zgód można podczas pierwszej i kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej zaakceptować lub odrzucić wykorzystywanie poszczególnych lub wszystkich plików cookies. W tym celu mogą Państwo umieścić w polu obok danego pliku cookie zielony haczyk (akceptacja) lub krzyżyk (sprzeciw) i zapisać swoje ustawienia. Skonfigurowane przez Państwa ustawienia będą przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. laptop lub telefon) w tzw. pamięci lokalnej (local storage). W związku z tym jeśli usuną Państwa dane z pamięci lokalnej, albo użyją innej niż uprzednio przeglądarki, wówczas konieczna będzie ponowna konfiguracja ustawień w menedżerze zgód. Udzieloną uprzednio zgodę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) użytkownik może w każdej chwili odwołać za pośrednictwem menedżera zgód (wstawienie krzyżyka) lub kontaktując się z nami - punkt „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa". W przypadku wycofania zgody może być dodatkowo konieczne manualne usunięcie plików cookie, które zostały już uprzednio zapisane. W przypadku braku akceptacji plików cookies, funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Dalsze opcje ustawień dot. plików cookies:

Alternatywnie mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby otrzymywać informację o wykorzystywaniu plików cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Proszę uwzględnić, iż wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Wróć do góry strony

9. Wtyczki portali społecznościowych

Na naszej stronie internetowej za pomocą rozwiązania Shariff stosowane są wtyczki (przyciski) serwisów społecznościowych Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji naszej strony internetowej i oferty na rynku. Aby zwiększyć bezpieczeństwo Państwa danych podczas wizyty na naszej stronie internetowej, przyciski te nie są w pełni zintegrowane jako wtyczki, lecz dostępne z użyciem linka HTML. Rozwiązanie to zapewnia, że podczas odwiedzin naszej strony zawierającej takie wtyczki (przyciski), nie nawiązuje się bezpośredniego połączenia z serwerami operatora danego serwisu społecznościowego.

Po kliknięciu na jeden z przycisków (wtyczkę) otwiera się nowe okno Państwa przeglądarki wyświetlające stronę logowania do danego usługodawcy, na której mogą Państwo (po ew. wprowadzeniu danych do logowania) skorzystać z udostępnionych tam przycisków np. „Lubię to” lub „Udostępnij”. Cel i zakres gromadzenia oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez usługodawców serwisów społecznościowych oraz Państwa prawa w tym zakresie, jak również możliwość nawiązania kontaktu i dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, opisane zostały przez poszczególnych usługodawców w informacjach dot. ochrony danych:

Facebook
Twitter
Google
Instagram
Pinterest

Wtyczki video Youtube

Z niniejszą stroną zintegrowana jest wtyczka video Youtube. Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, (www.google.com) 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Integracja materiałów video z Youtube służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty na rynku.

W przypadku materiałów video z Youtube dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowaliśmy rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał video. Cel i zakres gromadzenia oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez usługodawcę oraz Państwa prawa w tym zakresie, jak również możliwość nawiązania kontaktu i dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, opisane zostały w polityce prywatności Google tutaj.

Wtyczki video Vimeo

Z niniejszą stroną zintegrowana jest również wtyczka platformy wideo serwisu Vimeo prowadzonego Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Nowy Jork 10011, USA ("Vimeo"). Integracja materiałów video służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty na rynku.

Z umieszczonymi na naszej stronie materiałami video z Vimeo zostało automatycznie zintegrowane narzędzie do analytyki internetowej (Trackingtool Google Analytics). Nie mamy wpływu na tą domyślną integracje i zbierane w ten sposób wyniki analizy oraz nie mamy do nich wglądu. Poprzez integrację materiałów video z Vimeo - u osób odwiedzających strony instalowane są tzw. Web-Beacons [tzw. niewidoczne grafiki].

W celu wyłączenia wykorzystywania Google Analytics Trackingtool mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację Państwa przeglądarki interentowej. W takiej sytuacji może się jednak zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą w pełni dostępne. Mogą Państwo również zapobiec rejestrowaniu przez Google za pomocą plików cookies danych dotyczących sposobu korzystania przez Państwa ze stron internetowych (w tym Państwa adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: tutaj

Alternatywnie mogą Państwo kliknąć na ten link, aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, będą Państwo musieli ponownie kliknąć na powyższy link. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich zakres ich dalszego przetwarzania przez Vimeo, a także Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, opisane zostały w polityce prywatności Vimeo https://vimeo.com/privacy

Wróć do góry strony

10. Nasza obecność na portalach społecznościowych

Nasza obecność na portalach społecznościowych służy zapewnieniu aktywnej komunikacji z naszymi stałymi i potencjalnymi klientami. Za pomocą mediów społecznościowych informujemy również o naszych produktach i aktualnych promocjach.

W przypadku odwiedzin naszego profilu/konta w portalu społecznościowym, dany portal społecznościowy może za pomocą plików cookies w celach badania rynku i reklamowych automatycznie gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe dot. sposobu korzystania ze strony i tworzyć na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Pseudonimowane profile tworzone są np. w celu umożliwienia wyświetlenia reklamy odpowiadającej Państwa zainteresowaniom. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu optymalnej komunikacji z klientami i prezentacji naszej oferty na rynku. Jeśli portal społecznościowy poprosi Państwo (np. za pomocą pola checkbox) o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wówczas podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadków niektórych czynności przetwarzania danych w ramach naszego profilu fanpage na Facebooku jeteśmy współadministratorami danych. Przetwarzanie danych odbywa się wówczas zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów, które dostępne są tutaj.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych przez poszczególne portale społecznościowe, jak również możliwość złożenia zapytań dot. ustawień prywatności lub wniosku dot. realizacji Państwa uprawnień, w szczególności prawa do sprzeciwu, opisane zostały w polityce prywatności poszczególnych portali społecznościowych. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się również z nami.

Polityki prywatności poszczególnych portali społecznościowych:

Ustawienia dot. zgłoszenia sprzeciwu (Opt-Out):

Wróć do góry strony

11. Uczestnictwo w webinarze

Regularnie oferujemy webinary, zarówno bezpłatne, jak i w ramach umowy jako część naszych produktów. Są one przeprowadzane za pośrednictwem narzędzia GoTo-Webinar firmy LogMeIn, Inc, która ma siedzibę w USA. Prosimy zwrócić uwagę na informacje zamieszczone w punkcie siódmym niniejszej polityki prywatności: „Przekazywanie danych do państw trzecich". W ramach świadczonych dla nas usług LogMeIn, Inc. działa jako podmiot przetwarzający dane. Odpowiada on za przetwarzanie danych na stronie internetowej „GoToWebinar".

Wejście na stronę internetową jest konieczne w celu pobrania oprogramowanie umożliwiające korzystanie z "GoToWebinar". Mogą Państwo również korzystać z „GoToWebinar", wprowadzając odpowiedni identyfikator spotkania i ewentualne dodatkowe dane dostępu dot. spotkania bezpośrednio w aplikacji "GoToWebinar". Jeśli nie mogą lub nie chcą Państwo korzystać z aplikacji "GoToWebinar", można skorzystać również z mniej rozbudowanej i funkcjonalnej wersji przeglądarkowej, którą również jest dostępna na stronie internetowej "GoToWebinar".

Podczas korzystania z aplikacji "GoToWebinar" przetwarzane są różnego rodzaju dane. Dokładny zakres przetwarzanych danych wynika z formularza, w którym podają Państwo dane przed lub w trakcie uczestnictwa w webinarze.

Przetwarzaniu podlega co do zasady następujący zakres danych osobowych:

 • Dane użytkownika: imię, nazwisko, numer telefonu (opcjonalnie), adres e-mail, hasło (chyba że używane jest "pojedyncze logowanie"), zdjęcie profilowe (opcjonalnie), dział firmy (opcjonalnie)

 • Metadane spotkania: temat webinaru, opis (opcjonalnie), adresy IP uczestników, informacje o urządzeniu/sprzęcie.

 • W przypadku nagrań (opcjonalnie): plik MP4 wszystkich nagrań wideo, audio i prezentacji, plik M4A wszystkich nagrań audio, plik tekstowy czatu ze spotkania online.

 • W przypadku połączenia telefonicznego: informacje o numerze połączenia przychodzącego i wychodzącego, kraj, czas rozpoczęcia i zakończenia. W razie potrzeby mogą zostać zapisane dodatkowe dane dotyczące połączenia, takie jak adres IP urządzenia.

 • Dane tekstowe, audio i wideo: w trakcie webinaru może zostać aktywowana możliwość korzystania z funkcji czatu, zadawania pytań lub tworzenia ankiet. W takich przypadkach wprowadzane przez Państwa wpisy tekstowe są przetwarzane w celu wyświetlenia ich podczas webinaru oraz, w razie potrzeby, ich zarejestrowania. Aby umożliwić odtwarzanie dźwięku i obrazu, dane pochodzące z mikrofonu(ów) i/lub kamer urządzeń końcowych będą przetwarzane przez czas trwania spotkania online. W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć lub wyciszyć kamerę lub mikrofon za pomocą odpowiednich funkcji "GoToWebinar".

Aby wziąć udział w webinarze lub spotkaniu, musisz podać przynajmniej swoje imię i nazwisko.

Zakres przetwarzania danych

Używamy "GoToWebinar" do prowadzenia webinarów. Jeśli zamierzamy nagrać dany webinar, poinformujemy Państwa o tym w transparentny sposób z wyprzedzeniem czasowym, a także poprosimy o Państwa zgodę w zakresie, w jakim nagranie dotyczy Państwa. Nagrania mogą obejmować zarówno dźwięk jak i obraz. Bieżące nagranie będzie również odpowiednio wyświetlane w aplikacji GoToWebinar.

Jeśli będzie to konieczne, możemy rejestrować treść czatu w celu zapisania wyników webinaru. Jednak w większości przypadków nie będzie to znajdowało zastosowania. Jeśli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem "GoToWebinar", raporty z webinarów (zawierające: metadane dot. spotkania, dane dotyczące połączeń telefonicznych, pytania i odpowiedzi podczas webinarów, wyniki funkcji ankiety podczas webinaru) mogą być przechowywane przez "GoToWebinar" przez okres do jednego miesiąca.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Korzystamy z "GoToWebinar" w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na możliwości profesjonalnego i optymalnego przeprowadzania webinarów.

W pozostałym zakresie – o ile spotkania odbywają się w ramach stosunków umownych, podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku prowadzenia webinarów jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Z kolei jeśli dochodzi do nagrywania webinaru, wówczas podstawą prawną jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Usuwanie danych

Z zasady usuwamy dane osobowe, gdy nie ma potrzeby ich dalszego przechowywania. Potrzeba ta może istnieć w szczególności wtedy, gdy dane te są nadal konieczne w celach realizacji usług wynikających z umowy lub do weryfikacji i uznania lub odrzucenia roszczeń z tytułu rękojmi lub ewentualnie gwarancji. W przypadku ustawowych obowiązków przechowywania danych, usunięcie danych zostanie rozważone dopiero po wygaśnięciu odpowiedniego ustawowego obowiązku przechowywania.

Wróć do góry strony

12. Zaproszenia do wystawienia opinii

Jeżeli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), użyjemy Państwa adresu e-mail w celu wysłania wiadomości e-mail z przypomnieniem o możliwości wystawienia opinii o Państwa zakupie.

Mogą Państwo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, wysyłając nam w tym celu wiadomość na nasz adres wskazany poniżej w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

W pozostałych przypadkach, wiadomość zapraszająca do wystawienia opinii wysyłana jest jako umowne świadczenie wzajemne w ramach użytkowania bezpłatnego członkostwa i w związku z tym stanowi element usług realizowanych w ramach umowy członkowskiej. W takim przypadku dane przetwarzane są w celu realizacji umowy na podsatwie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Wróć do góry strony

13. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

Prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;

Zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

Zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
 • z uwagi na względy interesu publicznego;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych

Zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:

 • prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
 • nie potrzebujemy już danych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń prawnych;
 • zgłosili Państwo na podstawie art. 21 RODO sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych;

Zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);

Zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

Trusted Shops AG

Inspektor ochrony danych
Subbelrather Str. 15c
50823 Kolonia, Niemcy
ochronadanych@trustedshops.pl

Wróć do góry strony

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji i zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym momencie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji i istotnych podstaw.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Zdanie powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych odbywa się w celach marketingowych. W takim przypadku, po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu zawsze zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

Wróć do góry strony

© 2024 Trusted Shops AG  |  Informacje o firmie  |  Polityka prywatności  |  Cookies