Zmiana formy prawnej: Trusted Shops GmbH staje się Trusted Shops AG

20.12.2022 Trusted Shops GmbH zmienił formę prawną na Trusted Shops AG. Zmiana nie ma żadnego wpływu na Ciebie jako klienta, ale chcielibyśmy Cię o niej poinformować i odpowiedzieć na ewentualne pytania.

Jakie dane ulegną zmianie?

Zmiana powoduje zmianę formy prawnej (dotychczas: GmbH, w przyszłości: AG), organów prawnych spółki (dotychczas: zarząd, w przyszłości: rada wykonawcza i rada nadzorcza), numeru rejestru handlowego (dotychczas: HRB 32735, w przyszłości: HRB 113040). Nasz numer identyfikacyjny VAT pozostaje bez zmian.

Co dzieje się z umowami zawartymi z GmbH przed zmianą formy prawnej?

Wszystkie umowy i Ogólne Warunki Członkostwa zawarte z GmbH pozostają w mocy. W związku ze zmianani zmienia się tylko forma prawna Twojego kontrahenta, osoba prawna pozostaje bez zmian. Tym samym AG automatycznie wchodzi we wszystkie umowy w ramach sukcesji uniwersalnej.

Czy wymagana jest korekta faktury?

Korekta faktury nie jest wymagana w żadnym przypadku. Ze względu na sukcesję uniwersalną AG, zasadniczo nie jest zagrożone ani odliczenie podatku naliczonego, ani odliczenie wydatków operacyjnych. Wszystkie przyszłe faktury zostaną odpowiednio wystawione przez Trusted Shops AG.

Niniejsze informacje ogólne nie zastępują indywidualnej porady doradcy podatkowego lub prawnika. Aby prawidłowo ocenić swój indywidualny przypadek, należy skonsultować się ze specjalistą.

21.12.2022

© 2024 Trusted Shops AG  |  Informacje o firmie  |  Polityka prywatności  |  Cookies