Analiza SWOT sklepu internetowego - jak zrobić? [+przykład]

Aktualizacja 30.03.2023

Analiza SWOT – ten termin na pewno nie jest Ci obcy. Czy wiesz jednak, co naprawdę oznacza, jak w praktyce przeprowadzić taką analizę i w czym może ona pomóc Twojemu biznesowi?

W tym artykule dowiesz się praktycznych informacji. Oprócz tego omówimy ją na przykładzie sklepu internetowego.

Spis treści

 1. Co to jest analiza SWOT?

 2. Kiedy należy przeprowadzić analizę SWOT?

 3. Jak przeprowadzić analizę SWOT?

 4. Częste błędy

 5. Analiza SWOT na przykładzie sklepu internetowego

Co to jest analiza SWOT?

Analiza SWOT to jedna z metod marketingu strategicznego, służąca do określenia pozycji firmy na rynku, a następnie wyznaczenia odpowiednich działań.

Metodę tę opracowano na Uniwersytecie Harvarda pół wieku temu i jest aktywnie wykorzystywana przez różne podmioty do tej pory.

Analiza SWOT jest przedstawiana w Akademii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako użyteczne narzędzie w biznesie. Uniwersytety polecają jej stosowanie do analizy swojej kariery. Samorządy analizują z jej użyciem swoją sytuację gospodarczo-społeczną.

Nie jest to zatem jedynie metodyka naukowa, lecz narzędzie aktywnie wykorzystywane przez agencje i firmy z każdej branży, przydatne również w branży e-commerce.

Co oznacza akronim SWOT?

SWOT oznacza:

Strengths (mocne strony)

Weaknesses (słabe strony)

Opportunities (szanse)

Threats (zagrożenia)

Analizę tę często stawia się na równi z analizą słabych i mocnych stron, jednak w rzeczywistości jest ona poszerzona o analizę szans oraz zagrożeń. 

Mocne i słabe strony należą do czynników wewnętrznych, czyli atutów i wad występujących wewnątrz firmy (kompetencje, usługi, partnerzy, porównanie z konkurencją...).

Jedną z mocnych stron każdego biznesu jest posiadanie lojalnej grupy konsumentów. Możesz zbudować ją samodzielnie:

New call-to-action

Szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne dotyczące rynku lub sytuacji na świecie, na które dany biznes nie ma bezpośredniego wpływu (polityka, społeczeństwo, technologia, przemysł...). 

Bazując na wspomnianych czynnikach wewnętrznych i zewnętrznych, można określić faktyczny stan firmy, a następnie przeprowadzić analizę SWOT. 

Kolejnym krokiem jest przedstawienie i porównanie czynników w tak zwanej macierzy SWOT, a następnie wyznaczenie konkretnych działań:

Analiza SWOT

Podsumowując:

Cel analizy SWOT to wyznaczenie i wprowadzenie w życie działań mających na celu optymalizację pracy firmy.

Pytania, na podstawie których można ustalić działania do podjęcia, mogą brzmieć w następujący sposób:

1. Jak można wykorzystać mocne strony, by skorzystać z szans z zewnątrz?

2. Jak można wykorzystać mocne strony, aby zapobiec zagrożeniom z zewnątrz?

3. Jakie szanse z zewnątrz omijają firmę ze względu na jej słabe strony?

4. Na jakie zagrożenia z zewnątrz jest wystawiona firma przez swoje słabe strony?

Mając je przed sobą podczas dokonywania analizy, o wiele łatwiej będzie ustalić, jakie strategie należy wprowadzić po zebraniu wszystkich mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

Kiedy należy przeprowadzać analizę SWOT?

Analiza SWOT ma wszechstronne zastosowanie.

Oprócz tego, że przydaje się w życiu prywatnym, podczas pracy nad projektami i konceptami, niniejsza metoda przyda się również przedsiębiorcom zastanawiającym się nad otworzeniem sklepu internetowego. 

Analiza otoczenia oraz firmy natychmiast wykaże, jakie zagrożenia i szanse występują na rynku i jak planowany sklep internetowy (lub firma) się na nim odnajdą.

Jeśli podczas analizy okaże się, że sklep nie zajmuje tak dobrej pozycji, jak się spodziewano, można zacząć myśleć, w jaki sposób ulepszyć lub zmienić koncept lub czy pomysł ten odnalazłby się lepiej na innym rynku. Dzięki temu można poznać zagrożenia, zanim jeszcze firma zacznie funkcjonować.

blogTitle-growth_hacking

Jednak analizy SWOT można dokonać również po aktywacji sklepu internetowego. W takim przypadku można przeanalizować, jak firma radzi sobie na rynku oraz jakie kroki należy podjąć. Jakie szanse i zagrożenia są z zewnątrz, a jakie mocne i słabe strony występują wewnątrz?

Co więcej, metoda ta nie ogranicza się tylko do dużych, całościowych strategii przedsiębiorstwa. Świetnie nadaje się również do usprawniania małych, wewnętrznych procesów.

Dzięki niej można też stale optymalizować sklep internetowy. Z tego powodu analizę SWOT powinno się przeprowadzać regularnie.

📚Przeczytaj też: Marketing relacji, czyli jak zatrzymać klienta przy sobie

Jak przeprowadzić analizę SWOT?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, analiza SWOT polega na zebraniu różnych wewnętrznych i zewnętrznych czynników. Następnie można te mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia przedstawić na macierzy SWOT, żeby zobrazować, jak te czynniki na siebie wpływają, oraz określić, jakie działania należy podjąć.

Zebranie wszystkich mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest pierwszym i najważniejszym krokiem. Niemniej jednak nie należy na tym kroku poprzestawać, ponieważ celem analizy SWOT jest przede wszystkim ustalenie i wprowadzenie odpowiednich strategii, aby czynniki na macierzy SWOT stały się pozytywne.

Analiza SWOT nie powinna być jednorazowym działaniem, najlepiej przeprowadzać ją regularnie.

W taki sposób można wcześnie rozpoznawać zmiany w firmie lub na rynku i szybko na nie reagować.

Co więcej:

Analizę SWOT warto przeprowadzić najwcześniej jak się da.

...najlepiej przed założeniem firmy!

Przed jej dokonaniem zaleca się też przeprowadzenie burzy mózgów w zespole, którego ona dotyczy, ewentualnie z udziałem osób z zewnątrz. W ten sposób można szybciej i łatwiej zebrać większą liczbę czynników oraz mieć pewność, że rezultat będzie obiektywny. 

Należy się postarać, by wytypowane czynniki były jak najbardziej konkretne, aby można było ustalić konkretny plan działania.

Częste błędy

Niektóre błędy zostały już wymienione, ale tutaj znajdziesz listę najczęściej popełnianych błędów podczas dokonywania analizy SWOT:

 • zbyt rzadkie jej przeprowadzanie,

 • brak określenia konkretnych czynników i wyznaczenia celu,

 • nieprawidłowe przyporządkowanie lub pomieszanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych,

 • podanie błędnych informacji,

 • odmienne oceny pochodzące od różnych osób lub brak obiektywizmu,

 • mocne i słabe strony mogą być wzajemnie uwarunkowane.

Pamiętaj, że nawet jeśli popełnisz jakieś błędy podczas analizy SWOT,  jest ona na tyle łatwa i elastyczna, że bardzo szybko możesz je skorygować. Na pewno dużo łatwiej robi się to podczas grupowej burzy mózgów, co zresztą bardzo polecamy.

Wartościowe dane do przyszłych analiz uzyskasz dzięki Google Analytics, o ile nie popełniasz najpopularniejszych błędów:

Nouveau call-to-action

Analiza SWOT na przykładzie sklepu internetowego

Jak powinna wyglądać analiza SWOT sklepu internetowego?

Co jeśli powiem Ci, że może ona wyglądać tak samo jak analiza każdej innej firmy?

Aby jednak lepiej pokazać, jakie przykładowe czynniki należy wziąć pod uwagę, przedstawiamy poniżej przykładową macierz dla fikcyjnego e-sklepu:

Przykładowa analiza SWOT sklepu internetowego

Ryzyka i szanse, SWOT

Co musisz zatem zrobić według powyższej analizy?

 • w dalszym ciągu utrzymywać wysoki poziom obsługi klienta i być (w sensie technologicznym) o krok przed konkurencją,

 • pamiętać o przestrzeganiu RODO i upewnić się, że firma spełnia wszystkie jego wymogi,

 • rozbudować sklep internetowy na tyle, aby nie było potrzeby prowadzenia handlu stacjonarnego i można było wyeliminować to ryzyko,

 • Postarać się o znak jakości dla sklepu

Znak jakości w sklepie zwiększa konwersję - sprawdź Case study:

Neuer Call-to-Action

Jeśli sprzedajesz online, pamiętaj: dla sprzedawcy internetowego bardzo ważne jest porównanie zarówno z innymi sklepami internetowymi, jak i stacjonarnymi.

Może się tutaj pojawić wiele różnych mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń, nad którymi sklep internetowy musi popracować.

W przypadku sklepów internetowych w analizie SWOT łatwo jest uzyskać konkretne dane. Można je wykorzystać do analizy, aby otrzymać jak najbardziej obiektywne dane i wartości.

Przyjrzyj się ruchowi w witrynie, współczynnikowi konwersji i statystykom dotyczącym wysyłki i określ, jakie są Twoje mocne i słabe strony. 

Nie można jednak zapomnieć o subiektywnej ocenie, dlatego sklepom internetowym zaleca się stosowanie tej metody w zespole oraz uwzględnienie opinii z zewnątrz (np. opinii klientów).

Teraz, gdy wiesz już, czym jest analiza SWOT i jak ją wykonać, postaraj się koniecznie wykorzystać to narzędzie w swojej firmie, aby znaleźć nowe rozwiązania i być o krok przed konkurencją.

Ta publikacja jest tłumaczeniem w j. niemieckim: So nutzen Sie die SWOT-Analyse für Ihren Online-Shop!.

0 komentarzy