Audyt sklepu internetowego krok po kroku

Jak otrzymać certyfikat Trusted Shops? Z czym to się wiąże oraz jakie wymagania musi spełnić Twój sklep internetowy? W dzisiejszym artykule przybliżymy Ci podstawowe założenia audytu oraz kwestie, które są istotne podczas samego procesu certyfikacji. 

blogTitle-stars-google-search-organic-alternative

Jak zacząć?

Już podczas sprzedaży zostaniesz zapytany o to czy sklep jest gotowy na przeprowadzenie audytu pod kątem Kryteriów Jakości Trusted Shops (kwestia Kryteriów Jakości zostanie wyjaśniona poniżej).

Jeśli Twoja witryna w dalszym ciągu jest w trakcie projektowania, pracujesz nad określonymi rozwiązaniami czy wdrażasz pewne mechanizmy – poinformuj nas o tym.

Możemy przesunąć termin audytu. Co więcej – jeśli jest to dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie – przeprowadzimy go w środowisku testowym Twojej witryny.

Nie czekaj. Zamów audyt swojego sklepu i zdobądź znak jakości! 

Jak przebiega proces certyfikacji:

1. Wstępna weryfikacja Twojej strony (pre-check)

Proces certyfikacji można podzielić na dwa podstawowe etapy. Pierwszy to przeprowadzenie kontroli wstępnej, która pozwoli naszym ekspertom upewnić się, że na Twojej stronie internetowej znajdują się informacje o tożsamości sprzedawcy, wszystkie niezbędne teksty prawne (Regulamin, pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz Polityka Prywatności), a także stosowne zabezpieczenia strony mające na celu ochronę danych klienta przed ewentualnymi naruszeniami. Jeśli wszystkie wspomniane powyżej kwestie zostaną spełnione, sklep automatycznie przejdzie do kolejnego etapu, jakim jest przeprowadzenie szczegółowego audytu. W sytuacji, gdy jeden z punktów w dalszym ciągu będzie potrzebował dopracowania, skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o tym.

Wstępna kontrola Twojej strony zajmuje od jednego do dwóch dni roboczych.

2. Audyt sklepu

Audyt Trusted Shops przeprowadzony zostaje w oparciu o wspomniane powyżej Kryteria Jakości Trusted Shops, które zostały opracowane z uwzględnieniem podstawowych wymogów prawnych dla sklepów prowadzących sprzedaż internetową. Poza weryfikacją sklepu pod względem zgodności z tymi wymogami, celem audytu jest wyeliminowanie ewentualnych sprzeczności na stronie oraz zapewnienie jak największej transparentności przekazywanych na stronie informacji. Elementem procesu audytu jest „przejście” drogi jaką przechodzi potencjalny klient Twojego sklepu oraz złożenie zamówienia testowego wraz ze sprawdzeniem wiadomości stanowiącej potwierdzenie złożenia zamówienia drogą elektroniczną.

Produktem końcowym procesu audytu jest protokół, który możesz znaleźć na koncie klienta Trusted Shops. Zawiera on nasze wskazówki, rekomendacje, wyjaśnienia oraz przykładowe teksty, które pomogą Ci wdrożyć niezbędne do uzyskania Certyfikatu Jakości zmiany. Przy wprowadzaniu zmian bardzo pomocą okazać się może nasz bezpłatny generator tekstów prawnych oraz Podręcznik dla Sprzedawców Internetowych,  do których uzyskujesz dostęp już w momencie zawarcia umowy.

Po wprowadzeniu zmian poprosimy Cię o przekazanie stosownej informacji, tak, abyśmy mogli ponownie zweryfikować stronę, tym razem pod kątem naniesionych na niej poprawek.

W tym momencie możliwe są dwa scenariusze:

  • jeśli wszystkie wskazówki zostały wprowadzone w sklepie w sposób prawidłowy, zgodnie z zaleceniami audytora możemy zakończyć proces certyfikacji, a Ty otrzymasz Certyfikat Jakości Trusted Shops,
  • jeśli natomiast pewne kwestie wciąż wymagają odpowiedniego dopracwania otrzymasz kolejny protokół z audytu.

Aby zakończyć proces certyfikacji niezbędne jest zatem spełnienie wszystkich Kryteriów Jakości, a co za tym idzie kompleksowe wprowadzenie zmian w sklepie. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie zaufania do Twojej witryny oraz zapewnienie Twojego klienta o tym, że sklep przestrzega prawo oraz dba o wysoką jakość obsługi.

Oczywiście przez cały proces audytu możesz skontaktować się z dedykowanym dla Twojego sklepu audytorem, który w przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuje się z Tobą i pomoże Ci go przejść w jak najszybszym czasie.

Co sprawdzamy?

Jak zostało już wspomniane wcześniej, proces certyfikacji Twojego sklepu polega na realnym, kompleksowym jego sprawdzeniu przez audytora będącego ekspertem w branży e-commerce.

Weryfikacja sklepu nie jest jednak wyłącznie sprawdzeniem czy sklep spełnia podstawowe wymogi prawne, ale też stawia audytora w pozycji Twojego potencjalnego klienta. Co za tym idzie, wszelkie zmiany, których wprowadzenie będzie konieczne do uzyskania certyfikatu będą miały na celu ułatwienie procesu składnia zamówienia właśnie Twojemu klientowi. Ułatwienie to będzie przejawiało się między innymi w transparentności informacji na stronie, w tym, że brak będzie zapisów pozostających ze sobą w sprzeczności. Klient będzie poinformowany o cechach zakupionego produktu, ich cenie oraz czasie, w którym będzie mógł spodziewać się dostarczenia zamówienia.

Ochrona prawna klienta oraz dbałość o jego interes podczas składania zamówienia, a także w zakresie obsługi posprzedażowej, z pewnością wpłynie na jego zadowolenie z oferowanych przez Ciebie produktów.  Co za tym idzie? Zmniejszy się szansa na negatywne opinie z jego strony, a zwiększy na to, że wróci do Ciebie by kupić jeszcze raz.

Większość zaleceń zawartych w protokole z audytu zakłada zmiany tekstowe (modyfikacja określonych zapisów, klauzul), niemniej jednak w przypadku, gdy sklep wymaga określonych zmian technicznych (jak np. dodanie check-boxów umożliwiających wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) również wskazujemy taką potrzebę wraz z odpowiednią wskazówką. 

Kryteria jakości Trusted Shops:

Jak kilkakrotnie zostało wspomniane powyżej, są to kryteria, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania Certyfikatu Jakości Trusted Shops. 

1. Identyfikacja i kontakt ze sprzedawcą

Dane identyfikacyjne sprzedawcy, czyli nazwa firmy i adres jego siedziby są podane w sposób jasny i zrozumiały, a także zgodny z danymi rejestrowymi, a klient ma łatwy dostęp do tych informacji. Sklep internetowy oferuje szybki i łatwy sposób kontaktu, wraz z numerem telefonu.

2. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

Gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie oraz udostępnianie osobom trzecim danych osobowych ma miejsce tylko w sytuacji, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy klient udzielił na to swojej wyraźnej zgody. Podobnie, wysyłka reklamy drogą elektroniczną (np. newsletter) również musi zostać poprzedzone uzyskaniem wyraźnej zgody właściciela adresu e-mail.

Sama informacja o ochronie danych w sklepie powinna zostać przekazana klientowi w sposób jasny, a odnośnik do niej powinien znajdować się w łatwym do odnalezienia na Twojej miejscu. Pamiętaj, że musisz również poinformować swoich klientów o stosowaniu na stronie plików cookies w sposób transparentny oraz zapewnić zabezpieczenie przekazywania danych poprzez szyfrowanie SSL.

3. Produkty i koszty

Oferowane przez Ciebie produkty powinny być opisane w sposób zrozumiały dla klienta oraz informować go o cechach szczególnych towarów.

Na stronie internetowej nie mogą znajdować się towary, których sprzedaż jest zabroniona przez prawo bądź takie, które są wykluczone spod procesu certyfikacji (zgodnie z Katalogiem Wykluczeń Trusted Shops). Jeśli asortyment w sklepie zakłada sprzedaż produktów, których zakup wymaga weryfikacji wieku klienta powinny zostać zapewnione środki techniczne umożliwiające taką weryfikację.

Bardzo istotne jest również, by wszystkie ceny produktów, koszty wysyłki oraz pozostałe koszty dodatkowe przestawione zostały klientowi w sposób zrozumiały i przejrzysty.

4. Dostawa i płatność

Twój klient powinien uzyskać jasną i prostą do odczytania informację o przewidywanym czasie dostawy bądź konkretnej dacie, w której może spodziewać się doręczenia zamówienia. Co więcej, klient powinien zostać poinformowany również o oferowanych w sklepie metodach płatności oraz ewentualnych kosztach związanych z nimi związanych.

5. Proces składania zamówienia

Jak zostało wspomniane powyżej, audytor Trusted Shops przechodzi proces zamówienia w sposób, w jaki będzie to czynił Twój potencjalny klient. Sam proces powinien, zatem być skonstruowany w sposób jasny, a klient może w łatwy sposób rozpoznać, w którym momencie nastąpi złożenie zamówienia, które będzie wiązało się z obowiązkiem zapłaty.

Strona podsumowująca proces składania zamówienia powinna zawierać podsumowanie zamówionych produktów, zestawienie ich cen, kosztów wysyłki oraz informacje o ewentualnych, dodatkowych kosztach. Sprzedawca powinien niezwłocznie poinformować klienta o szczegółach złożonego przez niego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Bardzo istotnym uprawnieniem konsumenckim jest jego prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zamówionych przez Internet. W związku z tym, jesteś zobowiązany w sposób prawidłowy przekazać swoim klientom pouczenie o odstąpieniu od umowy, w których znajdą się informacje o warunkach skorzystania z tego uprawnienia, jego skutkach, ewentualnych wyjątkach, a także wszystkich kosztach, jakie konsument będzie musiał ponieść przy korzystaniu z tego ustawowego uprawnienia. Pamiętaj, że nie możesz ograniczać prawa do odstąpienia od umowy w sposób niedopuszczalny przez prawo, poprzez np. nakładanie na konsumenta dodatkowych obowiązków czy wymogów.

Jeśli masz pytania dotyczące Kryteriów Jakości, interesują Cię poszczególne kwestie z nimi związane, odezwij się do nas w komentarzu lub drogą mejlową! Z chęcią rozwiejemy ewentualne niejasności.

Kryteria jakości zostały spełnione – co dalej?

Gratulacje! Jeśli doszedłeś do tego momentu, oznacza to, że Twój sklep jest godny zaufania, a Twoi klienci mogą liczyć obsługę na najwyższym poziomie. Dowodem na to jest Trustbadge, czyli nasz Certyfikat Jakości świadczący o tym, że wymagania stawiane przez Trusted Shops zostały spełnione w Twoim sklepie.

Pamiętaj, że z uwagi na dbałość o jakość świadczonych przez nas usług oraz rangę oferowanych przez nas produktów, w przypadku, gdy Twój sklep otrzyma wiele negatywnych opinii klientów, skontaktujemy się z Tobą w celu wyjaśnienia sytuacji.

Przeczytaj również: Jakie sklepy potrzebują znaku jakości Trusted Shops?

Podsumowanie

Jeśli chcesz żeby Twoi klienci robili zakupy z przekonaniem, że jesteś sprzedawcą, który przestrzega ich praw i zapewnia łatwy dostęp do przedstawionych w zrozumiały i jednolity sposób informacji, eksperci Trusted Shops są gotowi by pomóc Ci osiągnąć zamierzony cel.

gwiazdki w google

0 komentarzy