Audyt sklepu internetowego krok po kroku

blogTitle-stars-google-search-organic-alternative

Jak otrzymać certyfikat Trusted Shops? Z czym to się wiąże oraz jakie wymagania musi spełnić Twój sklep internetowy? W dzisiejszym artykule przybliżymy Ci podstawowe założenia audytu oraz kwestie, które są istotne podczas samego procesu certyfikacji. 

Jak zacząć?

Już podczas sprzedaży zostaniesz zapytany o to, czy sklep jest gotowy na przeprowadzenie audytu pod kątem zgodności z Kryteriami Jakości Trusted Shops (kwestia Kryteriów Jakości zostanie wyjaśniona poniżej).

Jeśli Twoja witryna w dalszym ciągu jest w trakcie projektowania, pracujesz nad określonymi rozwiązaniami czy wdrażasz pewne mechanizmy – poinformuj nas o tym. Możemy przesunąć termin audytu.

Co więcej – jeśli jest to dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie – przeprowadzimy go w środowisku testowym Twojej witryny.

Nie czekaj. Zamów audyt swojego sklepu i zdobądź znak jakości! 

Jak przebiega proces certyfikacji:

1. Wstępna weryfikacja Twojej strony (pre-check)

Proces certyfikacji można podzielić na dwa podstawowe etapy.

Pierwszy to przeprowadzenie kontroli wstępnej, która pozwoli naszym ekspertom upewnić się, że na Twojej stronie internetowej znajdują się informacje o tożsamości sprzedawcy, wszystkie niezbędne teksty prawne (Regulamin, pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz Polityka Prywatności), a także stosowne zabezpieczenia strony mające na celu ochronę danych klienta przed ewentualnymi naruszeniami. Nasi eksperci sprawdzą także, czy możliwe jest przejście procesu składania zamówienia. Jeśli wszystkie wspomniane powyżej kwestie zostaną spełnione, sklep automatycznie przejdzie do kolejnego etapu, jakim jest przeprowadzenie szczegółowego audytu. W sytuacji, gdy jeden z punktów w dalszym ciągu będzie potrzebował dopracowania, skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o tym.

Wstępna kontrola Twojej strony zajmuje od jednego do dwóch dni roboczych.

2. Audyt sklepu

Audyt Trusted Shops przeprowadzony zostaje w oparciu o wspomniane powyżej Kryteria Jakości Trusted Shops, które zostały opracowane z uwzględnieniem podstawowych wymogów prawnych dla sklepów prowadzących sprzedaż internetową. Poza weryfikacją sklepu pod względem zgodności z tymi wymogami, celem audytu jest wyeliminowanie ewentualnych sprzeczności na stronie oraz zapewnienie jak największej transparentności przekazywanych na stronie informacji. Elementem procesu audytu jest dokładne „przejście” drogi jaką przechodzi potencjalny klient Twojego sklepu oraz złożenie zamówienia testowego wraz ze sprawdzeniem wiadomości stanowiącej potwierdzenie złożenia zamówienia drogą elektroniczną.

Produktem końcowym procesu audytu jest protokół, który możesz znaleźć na koncie klienta Trusted Shops. Zwiera on listę obowiązkowych punktów, które należy wdrożyć przed przyznaniem znaku jakości. Aby Cię w tym wesprzeć uzyskasz konkretne instrukcje postępowania, które pozwolą jak najszybciej spełnić wymagane kryteria.

W dolnej części protokołu z audytu znajdziesz również kilka przydatnych zaleceń, które pomogą Ci w dalszej optymalizacji Twojego sklepu. Punkty zaznaczone na niebiesko nie są jednak obowiązkowe, aby móc posługiwać się naszym znakiem jakości.

Przy wprowadzaniu zmian bardzo pomocne mogą okazać się przykładowe teksty zawarte w protokole, nasz bezpłatny generator tekstów prawnych oraz Podręcznik dla Sprzedawców Internetowych, do których uzyskujesz dostęp już w momencie zawarcia umowy.

Po wprowadzeniu zmian poprosimy Cię o przekazanie stosownej informacji, tak, abyśmy mogli ponownie zweryfikować stronę, tym razem pod kątem naniesionych na niej poprawek. Po otrzymaniu od Ciebie informacji zwrotnej, sklep zostanie ponownie sprawdzony.

W tym momencie możliwe są dwa scenariusze:

  • jeśli punkty obowiązkowe zostały wprowadzone w sklepie w sposób prawidłowy, zgodnie z zaleceniami audytora możemy zakończyć proces certyfikacji, a Ty otrzymasz Certyfikat Jakości Trusted Shops,

  • jeśli natomiast pewne kwestie wciąż wymagają odpowiedniego dopracowania otrzymasz kolejny protokół z audytu.

Aby zakończyć proces certyfikacji niezbędne jest zatem wprowadzenie wszystkich obowiązkowych zmian. Mają one na celu zwiększenie zaufania do Twojej witryny oraz zapewnienie Twojego klienta o tym, że sklep przestrzega prawa oraz dba o wysoką jakość obsługi.

Oczywiście przez cały proces audytu możesz skontaktować się z dedykowanym dla Twojego sklepu audytorem, który w przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuje się z Tobą i pomoże Ci go przejść w jak najszybszym czasie.

Co sprawdzamy?

Jak zostało już wspomniane wcześniej, proces certyfikacji Twojego sklepu polega na realnym, kompleksowym jego sprawdzeniu przez audytora będącego ekspertem w branży e-commerce.

Weryfikacja sklepu nie jest jednak wyłącznie sprawdzeniem czy sklep spełnia podstawowe wymogi prawne, ale też stawia audytora w pozycji Twojego potencjalnego klienta. Co za tym idzie, wszelkie zmiany, których wprowadzenie będzie konieczne do uzyskania certyfikatu będą miały na celu ułatwienie procesu składnia zamówienia właśnie Twojemu klientowi. Ułatwienie to będzie przejawiało się między innymi w transparentności informacji na stronie, w tym, że brak będzie zapisów pozostających ze sobą w sprzeczności. Klient będzie poinformowany o cechach zakupionego produktu, ich cenie oraz czasie, w którym będzie mógł spodziewać się dostarczenia zamówienia.

Orientacja prokliencka oraz dbałość o jego interes nie tylko podczas procesu składania zamówienia, a także w zakresie obsługi posprzedażowej, z pewnością wpłynie na jego zadowolenie z oferowanych przez Ciebie produktów. Co za tym idzie, zmniejszy się szansa na negatywne opinie z jego strony, a zwiększy na to, że wróci do Ciebie by kupić jeszcze raz.

Większość zaleceń zawartych w protokole z audytu zakłada zmiany tekstowe (modyfikacja określonych zapisów, klauzul), niemniej jednak w przypadku, gdy sklep wymaga określonych zmian technicznych (jak np. modyfikacja wyglądu strony podsumowującej zamówienie) również wskazujemy taką potrzebę wraz z odpowiednimi informacjami.

Kryteria jakości Trusted Shops:

Jak kilkakrotnie zostało wspomniane powyżej, są to kryteria, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania Certyfikatu Jakości Trusted Shops. 

1. Identyfikacja i kontakt

Dane sprzedawcy weryfikowane są pod kątem zgodności ze stanem faktycznym. W sklepie internetowym nazwa firmy jest łatwa do odnalezienia i przedstawiona w sposób transparentny. Co więcej, można szybko i łatwo nawiązać kontakt ze sklepem internetowym.

2. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

Informacje o wykorzystaniu danych osobowych podawane są w sposób zrozumiały. Sklep internetowy zapewnia odpowiednie zabezpieczenie danych swoich klientów, co chroni przed nadużyciami. W szczególności przesyłanie wrażliwych informacji dotyczących płatności (danych konta, danych karty kredytowej) oraz danych osobowych odbywa się wyłącznie w sposób zaszyfrowany.

3. Odstąpienie od umowy

Z uwagi na to, że prawo do odstąpienia od umowy jest niezwykle istotnym uprawnieniem klientów, w sklepie powinna znaleźć się jasna informacja w tym zakresie. Dotyczy ona nie tylko sposobu korzystania z tego uprawnienia, ale również ewentualnych od niego wyjątków czy kosztów, które klient będzie musiał ponieść w przypadku skorzystania z tego uprawnienia.

4. Oferta produktów

Oferowane produkty, jak również teksty i zdjęcia/ilustracje nie naruszają przepisów prawa ani Katalogu Wykluczeń Trusted Shops dla ofert niepodlegających certyfikacji. Jeśli oferta kierowana jest wyłącznie do firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, w sklepie znajduje się wyraźna i stosowna informacja na ten temat.

5. Ceny i koszty

Konsumentom podawane są przejrzyste ceny oferowanych produktów, zawierające podatek VAT i inne składniki cen. Koszty wysyłki dla konkretnego zamówienia oraz wszelkie dodatkowe usługi podlegające opłacie są przedstawiane najpóźniej w procesie składania zamówienia.

6. Dostawa

Przed złożeniem zamówienia klient jest informowany w sposób przejrzysty i niebudzący wątpliwości o terminie dostawy lub usługi. Jest to bardzo istotna informacja a jej prawidłowe i niebudzące wątpliwości przekazanie może pozwolić na uniknięcie negatywnych opinii w przyszłości.

7. Proces składania zamówienia

Jak zostało wspomniane powyżej, audytor Trusted Shops przechodzi proces zamówienia w sposób, w jaki będzie to czynił Twój potencjalny klient. Sam proces powinien zatem być skonstruowany w sposób jasny, aby klient mógł w łatwy sposób rozpoznać, w którym momencie nastąpi złożenie zamówienia, które będzie wiązało się z obowiązkiem zapłaty.

Strona podsumowująca proces składania zamówienia powinna zawierać podsumowanie zamówionych produktów, zestawienie ich cen, kosztów wysyłki oraz informacje o ewentualnych, dodatkowych kosztach. Sprzedawca powinien niezwłocznie poinformować klienta o szczegółach złożonego przez niego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kryteria jakości zostały spełnione – co dalej?

Gratulacje! Jeśli doszedłeś do tego momentu, oznacza to, że Twój sklep jest godny zaufania, a Twoi klienci mogą liczyć obsługę na najwyższym poziomie. Dowodem na to jest Trustbadge, czyli nasz Certyfikat Jakości świadczący o tym, że wymagania stawiane przez Trusted Shops zostały spełnione w Twoim sklepie. Równocześnie z przyznaniem Trustbadge w Twoim sklepie aktywowana jest Ochrona Kupującego.

Pamiętaj, że z uwagi na dbałość o jakość świadczonych przez nas usług oraz rangę oferowanych przez nas produktów, w przypadku, gdy Twój sklep otrzyma wiele negatywnych opinii klientów, skontaktujemy się z Tobą w celu wyjaśnienia sytuacji.

Przeczytaj również: Jakie sklepy potrzebują znaku jakości Trusted Shops?

Podsumowanie

Jeśli chcesz żeby Twoi klienci robili zakupy z przekonaniem, że jesteś sprzedawcą, który dba o ich interes i zapewnia łatwy dostęp do przedstawionych w zrozumiały i jednolity sposób informacji, eksperci Trusted Shops są gotowi by pomóc Ci osiągnąć zamierzony cel.

03.01.2022
Joanna Kmiołek, Marcin Tomczak

Joanna Kmiołek, Marcin Tomczak

© 2024 Trusted Shops AG  |  Informacje o firmie  |  Polityka prywatności  |  Cookies