E-mail marketing: jak zmierzyć efektywność newslettera?

KPI (Key Performance Indicator), czyli kluczowe wskaźniki efektywności pozwolą zoptymalizować i zwiększyć skuteczność wysyłanego newslettera. Przy analizie wyników mailingu warto wziąć pod uwagę kilka wskaźników. Lars Tinnefeld, ekspert w dziedzinie e-mail marketingu w Trusted Shops, przygotował wykaz wskaźników, które warto sprawdzić analizując skuteczność newslettera.

blogTitle-E-Mail-Marketing_Erfolg_messen

Współczynnik dostarczonych wiadomości

Ilu odbiorców otrzymało przesłany newsletter? Informacje może wskazać współczynnik dostarczonych wiadomości (ang. delivery rate). Wiadomości, które nie mogą zostać dostarczone, są określane mianem odrzuceń (tzw. bounce; patrz także: współczynnik odrzuceń). Twarde odrzucenia (hardbounce) to wiadomości e-mail, które zostały natychmiast odrzucone przez pocztę. Częstą przyczyną takiej reakcji jest brak domeny lub nieistniejące konto. Natomiast w przypadku tzw. miękkich odrzuceń (softbounce) niemożliwość dostarczenia wiadomości jest czasowa, np. w przypadku przepełnienia skrzynki odbiorczej. Aby obliczyć współczynnik dostarczonych wiadomości, należy odjąć liczbę odrzuceń od łącznej sumy wysłanych wiadomości, a następnie podzielić wynik przez otrzymaną sumę i pomnożyć przez 100.

Współczynnik otwarć

Współczynnik otwarć (open rate) to procentowa wartość wskazująca, ile spośród wysłanych lub dostarczonych wiadomości zostało otwartych. Istnieje tzw. łączny współczynnik otwarć (total) oraz współczynnik otwarć unikalnych (unique). W przypadku obliczenia łącznego współczynnika otwarć należy podzielić liczbę wykonanych otwarć przez liczbę dostarczonych wiadomości i otrzymany wynik pomnożyć przez 100. W przypadku wskaźnika unikalnych otwarć uwzględnia się tylko pojedyncze otwarcie dla każdego z odbiorców.

Współczynnik klikalności

Parametr (click-through rate) wskazuje liczbę kliknięć w porównaniu do liczby dostarczonych wiadomości. Dla przykładu, klikalność na poziomie 14,3% oznacza, że na 1000 dostarczonych wiadomości w ich treść kliknięto 143 razy. Oprócz łącznego współczynnika klikalności dla danego mailingu można też określić unikalny (efektywny) współczynnik klikalności.

Stopa konwersji

Stopa konwersji mierzy faktyczną liczbę działań, które zostały wykonane na stronie internetowej po kliknięciu w otrzymaną wiadomość e-mail. Przykładowym działaniem subskrybenta może być np. zakup (sale) lub pobranie materiałów ze strony (download) wraz z podaniem adresu e-mail (lead).

Współczynnik rezygnacji z subskrypcji

Ta procentowa wartość (unsubscribe rate) określa udział odbiorców biuletynu, którzy po wysyłce newslettera rezygnują z dalszej subskrypcji.
 

Współczynnik odrzuceń

Odrzucenia (bounces) to wiadomości informujące o niedostarczeniu wiadomości e-mail, które są automatycznie przesyłane do nadawcy. Współczynnik odrzuceń (bounce rate) to procentowy udział wiadomości przesłanych przez serwery pocztowe do nadawcy w odniesieniu do łącznej liczby wiadomości wysłanych do odbiorców.

Benchmark

Analiza opisanych parametrów na nic się zda, jeśli sprzedawca nie wyznaczy sobie celów, które chciałby osiągnąć wysyłając newsletter. Na tej podstawie możliwe będzie zmierzenie jego skuteczności. Dlatego warto ustalić sobie realny cel: co zamierzasz osiągnąć i przy jakich nakładach?

1

0 komentarzy