Czy konsument może zwrócić towar, gdy oryginalne opakowanie zostało usunięte?

Zwroty w ramach odstąpienia od umowy stanowią dla sklepów internetowych kosztowne elementy handlu internetowego. W wielu regulaminach polskich sklepów internetowych stosowane są klauzule, które narzucają konsumentowi obowiązek zwrotu towaru w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Czy takie klauzule są jednak dozwolone?

zwrot towaru

Podstawy prawne

Według art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) zasadniczo konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Takiego prawa do odstąpienia nie można wykluczyć lub ograniczyć w drodze umowy (art.17). Zastrzeżone są także klauzule, które pozwalają konsumentowi odstąpić od umowy tylko za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne) (art.7 ust.2).

Jednak wyjątki, kiedy klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i z których sklep może korzystać, są opisane w art. 10 ust. 3 wymienionej ustawy.

art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)

3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Widzimy żę jedynie przy towarach wymienionych w art. 10 ust. 3 okt. 2, tzn. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po usunięciu przez niego ich oryginalnego opakowania.

O ile sklep sprzedaje nagrania audialne i wizualne zapisane na nośnikach programów komputerowych, może się na ten wyjątek powołać i nie przyjąć odpowiedniego towaru do zwrotu (uwaga: to dotyczy tylko prawa do odstąpienia od umowy – jeżeli towar jest wadliwy, to obowiązują inne przepisy!). Sprzedawca online musi konsumenta „najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy” poinformować o tym wykluczeniu. To wykluczenie musi być „sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania”.

Podsumowanie:

Tylko w przypadku sprzedaży wyżej wymienionych produktów istnieje możliwość wykluczenia prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli one zostały rozpakowane. Jeśli handlowiec nie sprzedaje tylko takich produktów w swoim sklepie, to musi zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie używał takich klauzul w regulaminie, które wykluczają prawo do odstąpienia od umowy dla wszystkich produktów w sklepie.

Z wyżej wymienionej ustawy wynika, że możliwość do wykluczenia prawa do odstąpienia od umowy jest i ma być wyjątkiem i jest tylko dozwolone przy sprzedaży określonych produktów. Zalecamy sprawdzenie regulaminu w sklepie i ewentualnie zmianę problematycznych klauzul.

Proszę też zwrócić uwagę na to, że sklepy także muszą konsumentowi zwrócić koszty dostawy.

0 komentarzy