Brexit – najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2021 roku

31 grudnia 2020 roku to ostatni dzień tzw. okresu przejściowego, podczas którego Wielka Brytania – mimo oficjalnego Brexitu 1 lutego tego roku – była wciąż traktowana jako państwo członkowskie Unii Europejskiej. Wraz z początkiem 2021 roku nadejdą jednak duże zmiany – Zjednoczone Królestwo znajdzie się poza unią celną, i to bez względu na wynik trwających obecnie negocjacji dotyczących przyszłych relacji na linii UK-UE. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

brexit

W związku ze zbliżającą się „godziną zero”, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało Poradnik dla przedsiębiorcy, w którym omawiane są nadchodzące wraz z Brexitem zmiany. W tym artykule przyjrzymy się kilku najbardziej kluczowym dla sprzedawców internetowych zapisom.

Warto podkreślić, że wciąż nie ma umowy między Wielką Brytanią a Unią Europejską co do przyszłych relacji. Przepisy dotyczące handlu mogą więc ulec dalszym zmianom, w zależności od powodzenia negocjacji. W przypadku braku porozumienia, wymiana między tymi dwiema strukturami będzie droższa i bardziej skomplikowana.

Kogo dotyczą zmiany?

Ten tekst powinien Cię zainteresować, jeśli Twój sklep:

  • sprzedaje towary do Wielkiej Brytanii,
  • kupuje towary lub półprodukty z Wielkiej Brytanii,
  • wykorzystuje materiały lub towary pochodzące z Wielkiej Brytanii,
  • przemieszcza towary przez terytorium Wielkiej Brytanii.

Brexit – będą kontrole na granicach

Zgodnie z dokumentem opublikowanym przez ministerstwo, po 1 stycznia 2021 roku będą odbywały się kontrole celne na granicach między Wielką Brytanią (jako państwem trzecim) a Unią Europejską:

„(…)formalności celne wymagane na mocy prawa Unii będą miały zastosowanie do wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny UE z Wielkiej Brytanii lub wwożonych z tego obszaru celnego do Wielkiej Brytanii.”

Co więcej, taki stan rzeczy będzie miał miejsce niezależnie od wyników negocjacji co do relacji Wspólnoty ze Zjednoczonym Królestwem. To zaś oznacza większe obciążenie administracyjne oraz wydłużenie czasu dostawy.

Jeśli zaś chodzi o formalności, firma zamierzająca prowadzić wymianę handlową z Wielką Brytanią, musi posiadać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy EORI. Od 1 stycznia 2021 roku numery EORI wydane przez Zjednoczone Królestwo nie będą ważne – podobnie jak pozwolenia dla upoważnionych przedsiębiorców oraz inne pozwolenia wydane przez ten kraj.

Co to jest EORI?

Numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators’ Registration and Identification) pozwala na zidentyfikowanie firmy w elektronicznym systemie celnym. System ten jest uniwersalny dla całej UE, a numer EORI jest potrzebny firmom eksportującym poza Wspólnotę. Jeśli więc dojdzie do no deal Brexit, będą musiały się nim posługiwać również przedsiębiorstwa działające na terenie Wielkiej Brytanii.

Numer EORI potrzebny jest np. do dokonania odprawy celnej czy ubiegania się o pozwolenie celne (np. procedurę uproszczoną). O numer EORI możesz zawnioskować elektronicznie przez platformę PUESC.

Podatki i cło po Brexicie

1 stycznia to także zmiany w preferencyjnym systemie celnym i podatkowym dla korony brytyjskiej. Uściślając – aby towary mogły być traktowane preferencyjnie na mocy przyszłej umowy handlowej między UK a UE, trzeba będzie wykazać ich pochodzenie i udowodnić, że pochodzą od stron takiej umowy). Jeśli jednak dojdzie do zawarcia umowy między Wielką Brytanią a Unią Europejską, to, jak ocenia resort, zostanie w niej określona dokumentacja preferencyjnego pochodzenia towarów – prawdopodobnie ta sporządzana w ramach systemu REX.

REX to System zarejestrowanych eksporterów, dzięki któremu sprzedawca może wystawić oświadczenie o pochodzeniu, a co za tym idzie – ubiegać się o preferencje celne dla eksportowanych poza UE towarów.

Wielka Brytania nie będzie podlegała stosowanym w UE przepisom dotyczącym zarówno VAT-u, jak i akcyzy.

„W relacjach pomiędzy UE i Wielką Brytanią nie będą zatem miały miejsca takie transakcje, jak wewnątrzwspólnotowa dostawa /nabycie towarów (transakcje B2C) oraz sprzedaż wysyłkowa (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów B2C), lecz wystąpi eksport /import towarów."

To zaś oznacza nowe obowiązki dla przedsiębiorców, którzy od 1 stycznia 2021 roku będą importerami i eksporterami do państwa trzeciego.

Ponadto, jak czytamy na brytyjskiej stronie rządowej, opłacenie podatku VAT od towarów sprzedawanych brytyjskim nabywcom będzie obowiązkiem firm mających siedzibę poza Wielką Brytanią oraz sprzedających towary wysyłane w paczkach o wartości nieprzekraczającej 135 funtów.

Dokumenty, zezwolenia i oznakowanie towarów

Brexit oznacza, że Wielka Brytania i Unia Europejska będą stanowiły dwa osobne obszary prawne. Sprzedawcy będą więc musieli upewnić się, że ich towary będą spełniały normy brytyjskie. Te zaś będą musiały przechodzić przez wszelkie obowiązkowe kontrole.

Co istotne:

„Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez organy Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r. nie będą już ważne w odniesieniu do wprowadzania produktów na rynek UE.”

Kolejnym obowiązkiem sprzedawców w związku z Brexitem będzie dopilnowanie, by wprowadzane do obrotu produkty były odpowiednio oznakowane i posiadały właściwe etykiety. Więcej informacji na ich temat znajdziesz w poradniku udostępnionym na stronie brytyjskiego rządu.

Sprzedaż towarów po Brexicie

Zakończenie okresu przejściowego to dla sprzedawców konieczność spełnienia większej liczby formalności. I tak np. sprowadzanie towarów przemysłowych z Wielkiej Brytanii będzie wiązało się z uzyskaniem certyfikatu od jednostki notyfikowanej UE i odwrotnie. Ponadto w przypadku tego typu towarów obowiązkowe będzie wyznaczenie przedstawiciela prawnego firmy na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz przegląd oznakowania i etykietowania danego produktu.

Najwięcej dokumentów będą musieli dostarczać przedsiębiorcy eksportujący produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także kosmetyki. Wszystkie polskie firmy od nowego roku muszą dostosowywać się do brytyjskich przepisów sanitarnych i fitosanitarnych oraz pozyskać eksportowe świadectwa zdrowia. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z dokładnymi wymogami.

📚Przeczytaj też: 5 porad, jak zlokalizować witrynę, aby sprzedawać za granicą

Brexit - jak przygotować się na zmiany?

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podkreśla, że zmiany związane z Brexitem dotkną każdego przedsiębiorcę oferującego usługi w Wielkiej Brytanii – niezależnie od wielkości prowadzonej działalności gospodarczej.

Problem w tym, że mimo zbliżającego się nieubłaganie 1 stycznia 2021, wciąż niewiele wiadomo o przyszłym kształcie stosunków UE ze Zjednoczonym Królestwem. Dlatego warto być przygotowanym na najgorszy scenariusz, a więc no-deal Brexit, który nie zakończy się umową między Wspólnotą a UK. Brak porozumienia będzie oznaczał nie tylko bardziej skomplikowany i czasochłonny, ale i droższy proces sprzedaży towarów do Wielkiej Brytanii.

how-would-brexit-affect-expats-pensions-residency-jobs-and-healthcare-136406074460703901-160513131752

Co więc należy zrobić?

  • Odpowiednio wcześniej zadbaj o założenie wspomnianego wcześniej numeru EORI.
  • Skontaktuj się ze swoimi partnerami działającymi na terenie UK i ustal zakres odpowiedzialności obu stron oraz dokumentację dotyczącą towarów.
  • Sprawdź, czy Twoja firma spełnia wymogi obowiązujące przy eksporcie towarów do państw trzecich.
  • Zapoznaj się w urzędzie celnym z procedurami, dokumentacją i opłatami związanymi z wymianą handlową z Wielką Brytanią.
  • Sprawdź wymogi dotyczące eksportu towarów właściwych dla Twojej działalności, oraz jakie dokumenty są niezbędne przy wprowadzaniu ich na brytyjski rynek.
  • Poinformuj z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem brytyjskie władze o eksportowanych towarach.

Pobierz nasz bezpłatny poradnik i sprawdź, jak zarządzać dostawami i stanem magazynowym:

optymalizacja logistyki e-commerce

Więcej o tym, jak przygotować się na koniec okresu przejściowego, przeczytasz na stronie Komisji Europejskiej.

0 komentarzy