Black Friday i Cyber Monday — zgodnie z prawem [7 wskazówek]

Black Friday oraz Cyber Monday –zakupowe szaleństwo rodem ze Stanów Zjednoczonych.

Polacy podłapali modę i też oczekują w tym dniu promocji.

Dowiedz się, jak przeprowadzić Black Friday oraz Cyber Monday z głową, aby uniknąć potencjalnych skutków prawnych.

blogTitle-die_umsatzstaerksten_shopping-tage

1. Zamieść prawdziwe informacje o promocji

Cyber Monday jest doskonałą okazją, aby w atrakcyjny sposób zareklamować produkty e-sklepu. Przepisy prawne wymagają rzetelnego i prawidłowego sposobu organizowania promocji.

E-sprzedawcy, którzy nie stosują się do tych zasad mogą otrzymać karę finansową za stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Przede wszystkim:

W swoim sklepie musisz zamieścić prawdziwe ceny przed i po rabacie. 

Zawsze należy podawać ceny brutto – nie tylko podczas Cyber Monday, ale także podczas innych dni w roku.

2. Nie zamieszczaj sztucznie zaniżonych cen

Niedozwolone jest ustalanie ceny z rabatem na podstawie nieprawdziwej i zawyżonej ceny pierwotnej. Nie wolno podawać nieprawdziwych informacji o cenach obowiązujących przed promocją.

Często w reklamach zamieszczana jest informacja o rabacie wynoszącym 50% a nawet więcej. W rzeczywistości do wyliczenia obniżonej ceny jako punkt wyjściowy przyjmuje się nie cenę oferowaną tuż przed nową promocją (cena mogła już zostać kilka razy obniżona), lecz pierwotną, czyli początkową cenę danego towaru obowiązującą w momencie jego wprowadzenia na rynek.

black-friday

Internauci i media szybko wyłapują manipulacje cenami. W internecie nic nie ginie.

Przy takim opisie konsument oczekuje, że rabat ustalany jest na podstawie dotychczas obowiązującej ceny bezpośrednio przed promocją, a nie na podstawie historycznej ceny początkowej danego towaru.

Sprzedawca internetowy stosujący reklamę tylko dzisiaj 50% rabatu, wprowadza konsumenta w błąd, jeśli 50% rabat odnosi się do początkowej ceny, a nie do ceny oferowanej na stronie sklepu bezpośrednio przed rozpoczęciem akcji promocyjnej.

Wprowadzaniem konsumenta w błąd jest także praktyka polegająca na podniesieniu ceny na krótko przed promocją – tylko na kilka dni (lub godzin), aby w trakcie Cyber Monday wykorzystać tę cenę jako punkt odniesienia, kusząc klientów atrakcyjnym rabatem.

Zamiast stosować tanie chwyty lepiej zoptymalizować konwersję by wyciągać jak najwięcej z ruchu w sklepie internetowym:

Wzrost konwersji w sklepie - Case Study - Pobierz

3. Nie przedłużaj akcji promocyjnych

Jeśli akcja rabatowa obowiązuje przez określony czas, wówczas e-sprzedawcy nie powinni przedłużać okresu trwania promocji. Konsumenci, którzy już skorzystali z promocji mogą się wówczas poczuć oszukani, jeśli specjalna – reklamowana jako krótkoterminowa i okazyjna oferta, zostanie nagle przedłużona o kolejne dni.

Z kolei przypadki uprawniające sprzedawcę do nagłego, wcześniejszego zakończenia promocji powinny zostać jasno określone w regulaminie promocji.

4. Nie reklamuj produktów, których nie ma na stanie sklepu i zadbaj o regulamin

Kiedy nie można już zagwarantować dostępności danego towaru, wówczas produkt powinien być odpowiednio oznaczony na stronie sklepu, np. jako wyprzedany lub chwilowo niedostępny. Konsumenci nie powinni mieć możliwości złożenia zamówienia takiego towaru.

Nie jesteś pewien, czy Twój sklep spełnia wszystkie wymogi prawne? Skorzystaj z audytu sklepu internetowego.

Zdarza się również, że konsumenci przy 50-60% rabatach robią duże zapasy produktów z nadzieją na ich późniejsze odsprzedanie. Jeśli jednak sprzedawcy internetowi chcą uniknąć takiej sytuacji, muszą sformułować jasne warunki promocji, opisując je w regulaminie.

Dobrze przygotowany regulamin promocji może uchronić sprzedawcę przed niepożądanymi nadużyciami. Sprzedawca może np. zamieścić zapis informujący o możliwości złożenia przez pojedynczego klienta zamówienia na maksymalnie np. 3 sztuki danego produktu podlegającego akcji promocyjnej.

Natomiast sformułowanie typu sprzedaż w ilościach nieprzekraczających potrzeb gospodarstwa domowego będzie już pojęciem zbyt ogólnym. Zwiększa ono ryzyko sporu. Konsument nie wie bowiem, jaką ilość produktu ma przez to rozumieć.

Zapamiętaj:

Bez czytelnych i jednoznacznych zapisów w warunkach promocji, nie można się później powoływać na ograniczenia w ilościach zamówienia.

Najlepiej więc zamieścić odpowiednią (wyraźną) informację. Dodatkowo warto wskazać liczbę produktów, jakie można zamówić w ramach danej akcji promocyjnej.

5. Poinformuj o pozostałych ograniczeniach i warunkach promocji

Wyobraź sobie sytuację, gdy reklama:

  1. uzależnia przyznanie rabatu od konieczności spełnienia określonych czynności, np. wprowadzenia kodu,

  2. wprowadza ograniczenia typu maksymalna liczba zamawianych produktów.

Tego typu warunki i ograniczenia powinny być łatwo dostępne i widoczne dla kupujących. W bezpośrednim sąsiedztwie informacji o promocji powinien znaleźć się link do szczegółowych warunków (regulaminu) akcji promocyjnej.

Przygotowując regulamin promocji należy pamiętać, że:

Regulamin promocji nie może on zawierać postanowień, które mogłyby zostać uznane za klauzule niedozwolone.

Przykładem dobrze skonstruowanego hasła z informacją o promocji jest następujący slogan:

Cyber Monday – 30% rabat na cały asortyment z wyjątkiem sprzętu RTV

Podstawowe wyłączenie z promocji zostało umieszczone bezpośrednio już w samej reklamie promocji i jest widoczne wraz z informacją o promocji.

Dodatkowo —

Jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie reklamy znajduje się odnośnik do regulaminu promocji wraz z pozostałymi informacjami, wówczas sprzedawca prawidłowo i rzetelnie informuje o warunkach promocji.

Aby nasza promocja odniosła zamierzony sukces, warunki i ograniczenia powinny być przejrzyste i mało uciążliwe dla konsumenta.

Cyber Monday powinien przebiegać bardzo szybko i sprawnie, co będzie utrudnione, jeśli konsument musi zapoznać się z wieloma warunkami określającymi liczne wyłączenia i ograniczenia akcji promocyjnej.

Dobrze wykorzystaj dodatkowy ruch na swój sklep w okresie promocyjnym Black Friday i Cyber Monday:

case study - jak zwiększyć wartość zamówienia

6. Po upływie terminu obowiązywania promocji należy powrócić do poprzedniej ceny

Po zakończeniu okresu promocji trzeba oczywiście pamiętać o tym, by produkt był dostępny w cenie, obowiązującej  bezpośrednio przed promocją. Ważne jest, aby tuż po promocji ze strony sklepu usunięte zostały wszystkie reklamy informujące o promocyjnej ofercie.

Po zakończeniu promocji, na stronach sklepu nie powinna widnieć żadna informacja o udzielanym rabacie. W przeciwnym razie informacja wprowadzałaby konsumentów w błąd.

7. Nie zapominaj o prawach kupujących online

Trzeba również pamiętać, że sprzedaż w ramach akcji rabatowych podlega wszystkim podstawowym regułom obowiązującym w ramach sprzedaży na odległość za pośrednictwem e-sklepu.

Dane firmy, polityka prywatności, ogólne warunki handlowe i pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy również powinny być łatwo dostępne na stronie sklepu.

Ponadto, jeśli produkt jest oferowany po obniżonej cenie, nie oznacza to oczywiście, że można np. wyłączyć dla tego towaru prawo do odstąpienia od umowy.

Konsumentowi także w trakcie Cyber Monday przysługuje możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bądź złożenia reklamacji na podstawie ustawowej rękojmi za wady z kodeksu cywilnego.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi wyłącznie w sytuacji, gdy dany produkt zawarty jest w katalogu wyjątków określonych w ustawie o prawach konsumenta i sprzedawca poinformował o tym w regulaminie sklepu.

Za chwile Święta — dobrze się przygotuj:

Nouveau call-to-action

Podsumowanie

Cyber Monday jest dla każdego sprzedawcy internetowego doskonałą okazją do promocji sklepu i jego oferty. Należy jednak pamiętać o stosowaniu wymogów prawnych, aby akcja promocyjna Cyber Monday nie zakończyła się prawnymi problemami i rozczarowaniem kupujących.

0 komentarzy