Sprzedaż leków przez internet - aspekty prawne

Zasady internetowej sprzedaży leków regulują przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. Zgodnie z przepisami – aptekę internetową mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy, którzy posiadają jednocześnie aptekę stacjonarną. 

blogTitle-selling_medicine

Leki na receptę

W Polsce zabronione jest prowadzenie internetowej sprzedaży leków wydawanych na receptę. Ten sam zakaz obowiązuje niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą o prawie farmaceutycznym w aptece internetowej można kupić wyłącznie suplementy diety oraz produkty lecznicze i wyroby medyczne dostępne bez recepty. Na stronach internetowych niektórych aptek istnieje możliwość zamówienia (zarezerwowania) lekarstw na receptę. Jednak ich odbioru dokonać można wyłącznie w punkcie stacjonarnym po okazaniu recepty.  

Od 1 lipca 2019 r. możliwa ma być wysyłkowa sprzedaż leków wydawanych na receptę – jednak wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Obecnie trwają prace nad nowym rozporządzeniem, które określałoby zasady takiej wysyłkowej sprzedaży leków na receptę.

Wspólne europejskie logo

W 2014 r. Komisja Europejska wprowadziła na obszarze Unii wspólne logo, umożliwiające identyfikację przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą leków przez internet. Celem wprowadzenia wprowadzenia tego logo jest zapewnienie pomocy przy ustalaniu stron internetowych, które legalnie oferują produkty lecznicze w sprzedaży na odległość. Wspólne europejskie logo jest rozpoznawalne w całej Unii Europejskiej i wygląda następująco:

Logo-dla-aptek

Pod logotypem znajduje się flaga państwa członkowskiego, określająca siedzibę przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż produktów leczniczych przez internet oraz krótka wzmianka w języku danego państwa członkowskiego informująca o możliwości weryfikacji danego podmiotu. Kliknięcie w logotyp, automatycznie odsyła klienta do strony potwierdzającej, że dana apteka lub punkt apteczny działa legalnie i jest upoważniona do oferowania klientom produktów leczniczych przez internet.

apteka_logo_polska

Opisane logo łączy stronę internetową apteki lub punktu aptecznego z właściwym dla danej apteki rejestrem do którego poszczególne Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne wprowadzają dane dotyczące aptek funkcjonujących na rynku. Obecność apteki w rejestrze świadczy o jej legalności i gwarantuje posiadanie zezwolenia przez daną placówkę.

Jeżeli na stronie internetowej oferującej produkty lecznicze nie ma opisanego powyżej wspólnego logo lub kliknięcie w znaczek przypominający logo nie odsyła do Rejestru Aptek, z pewnoscią nie wzbudzi to zaufania konsumentów a ponadto stanowi naruszenie obowiazku prawnego wynikającego z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

Nouveau call-to-action

0 komentarzy