Modele atrybucji w analizie sieciowej — ile są warte poszczególne kliknięcia?

Psychologia wyszukiwania

Zmniejsz współczynnik odrzuceń i skorzystaj podwójnie